agendavermelding 10007

Fitheidsprogramma’s voor kinderen met een verstandelijke beperking

Cliënten met een verstandelijke beperking hebben een aangeboren of later optredende beperking in het intellectueel functioneren. Kinderen met een verstandelijke beperking hebben meer begeleiding nodig bij het verantwoord bewegen. Een fitnessprogramma ‘op maat is van groot belang gebleken bij deze cliënten, die het vaak niet lukt zelfstandig een actieve leefstijl aan te nemen. Zij zijn gebaat bij een (kinder)fysiotherapeut die het programma kan ‘afstemmen op voor hen haalbare en uitnodigende doelstellingen. In deze actuele cursus leert u, op basis van de individuele hulpvraag, een fitheidsprogramma op maat op te zetten voor deze doelgroep. Hierin verwerkt u zowel aerobe als anaerobe training. U leert bij het opstellen van het programma, naast de pathologie en fysiologie van het individuele kind, ook rekening te houden met de belemmeringen in de communicatie, motiverende en stimulerende gesprekstechnieken en het nemen van veiligheidsmaatregelen. Evidence-based werken is essentieel. Daarom is er in de cursus ook ruimschoots aandacht voor evaluatie van de effecten en ‘het meten met de juiste maten . Na het volgen van deze boeiende cursus kunt u kinderen met een verstandelijke beperking met de juiste fitnessprogramma s helpen fitter en actiever te worden en te blijven. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen worden voorkomen.

Doel en opzet

Na afloop van deze cursus kunt u fitheidsprogramma s opstellen voor individuele kinderen met een verstandelijke beperking. Om de cursusdoelen te behalen maakt uw docent gebruik van theoretische inleidingen, interactieve werkvormen en veel casuïstiek. Daarnaast is er ruimschoots gelegenheid voor uitwisseling van kennis en ervaringen met uw groepsgenoten.