← Vorige pagina

3-daagse Neurorevalidatie bij CNA

kosten: 575
Vakdomein: Algemeen, Geriatrie
Accreditatiepunten: 24
Cursusvorm: Cursus

INLEIDING

Op basis van de herdruk in 2016 van het boek van Frans van der Brugge “Neurorevalidatie bij CNA” wordt duidelijk dat er naast de verschillen veel overeenkomsten zijn tussen de meest voorkomende CNA. Als u weet welke paramedische interventies u moet hanteren bij deze overeenkomstige symptomatologie kunt u spreken van een EBP begeleiding van de patiënt met een CNA. Op basis van de meest recente richtlijnen die verschenen zijn van hieronder genoemde ziektebeelden bent u instaat keuzes te maken in de paramedische interventies die voorhanden zijn met de benodigde evidentie. Dit, gecombineerd met de specifieke pathologiekennis behorend bij de meest voorkomende CNA (Parkinson, CVA, MS en Dementie), maken u tot een specialist in de
neurorevalidatie.

DOEL

De cursus heeft als doel om zowel eerste als tweedelijns paramedici die werkzaam zijn met patiënten met een CNA op te leiden tot een gecertificeerd specialist in de neurorevalidatie. Een specialist in de neurorevalidatie heeft inzicht in de genoemde pathologieën, weet de verschillen, maar ook de overeenkomsten tussen de verschillende aandoeningen. Hij is in staat onderbouwd overeenkomstige symptomen paramedisch positief te beïnvloeden op basis van de meest recente evidentie die voorhanden is. Leidraad hierin zijn de meest recente richtlijnen welke voor de 4 eerder benoemde pathologieen zijn verschenen. Als u deze cursus heeft doorlopen ben u in staat om elke patiënt met een CNA zelfstandig te onderzoeken en te behandelen. Door de verdieping in de
cognitieve- en gedragsmatige aspecten van een CNA heeft u tevens de mogelijkheid interdisciplinair te handelen binnen de eigen deskundigheid.

INHOUD

De cursus gaat in op de overeenkomstige symptomatologie die men kan onderscheiden bij patiënten met een CNA en daaraan gekoppelde de meest recente en evidente richtlijnen behorende bij de CNA:

  • Sensomotorische functiestoornissen
  • Communicatieve stoornissen
  • Cognitieve- en gedragsmatige stoornissen
  • Dysbalans in belasting- en belastbaarheid

Op basis van bovenstaande indeling worden de meest recente richtlijnen vertaald naar praktische interventies en als zodanig gedoceerd en praktisch toepasbaar gemaakt.

Beoordelingen

Plaats een reactie