← Vorige pagina

Aandacht voor de werkplek

kosten: 515
Vakdomein: Algemeen
Accreditatiepunten: 15
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

De Nederlandse beroepsbevolking brengt een groot deel van het leven door op de werkplek.
Fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten hebben regelmatig te maken met patiënten waarbij klachten een relatie hebben met het functioneren in die werksituatie. Het duidelijk krijgen van deze relatie is van grote toegevoegde waarde voor de behandelaar.

Werkplekonderzoeken worden op vele manieren uitgevoerd door meerdere disciplines. Denk hierbij aan facilitaire medewerkers, Arboadviseurs en specialisten als ergonomen en Arbeidshygiënisten. De therapeut is veelal georiënteerd op de klacht, het anatomische substraat. Door de werkomgeving te betrekken bij het onderzoek ontstaat er een bredere context met meerdere mogelijkheden voor de benadering van de patiënt. Werkt een medewerker wellicht gespannen of is de inrichting van de werkplek mede debet aan de ongunstige manier van fysiek belasten? Hoe beoordeel je zaken als werkhouding, tilbelasting en repeterende arbeid op een manier die aansluit bij de werkwijze in Arboland? U komt zo dichter bij de bron van klachten en kunt preventief situaties herkennen die doorwerken op de gezondheid van medewerkers.

In deze praktijkgerichte cursus ‘Aandacht voor de werkplek’ leert u hoe u een werkplekonderzoek goed kan uitvoeren. Het is geen vervanging voor de cursus arbeidsfysiotherapie maar een manier om u te oriënteren op dit werkgebied en een bredere focus te ontwikkelen op de relatie tussen werk en fysieke klachten.

Onderwerpen van deze cursus:

  • Wet en regelgeving werkplekken
  • Werkplekergonomie; de computerwerkplek
  • Houding in relatie tot arbeidstaken
  • Beoordelen van fysieke belasting in de werksituatie
  • Opzetten van werkplekprotocol

Doel

De deelnemer leert de samenhang tussen het menselijk functioneren, de arbeidstaak, de werkomgeving en -middelen en het werkgedrag benoemen. Aanvullend leert hij observatietechnieken om de werkplek systematisch te analyseren.

Beoordelingen

Plaats een reactie