← Vorige pagina

Anderhalvelijnszorg: Farmacologie en fysiotherapie

kosten: 500
Vakdomein: Algemeen, Geriatrie, Manueel, Sport
Accreditatiepunten: 16
Cursusvorm: Cursus

Samenvatting

Fysiotherapeuten als dé specialist in bewegingsgerelateerde klachten hebben veelvuldig te maken met medicijngebruik en de gevolgen hiervan voor dat bewegend functioneren. Door taakherschikking in het kader van de anderhalvelijns zorg wordt van fysiotherapeuten meer zelfstandigheid gevraagd en meer kennis over het medisch domein dan tot nu toe noodzakelijk was. Voor fysiotherapeuten is daardoor steeds meer een rol weggelegd als de specialist in het bewegend functioneren dicht naast de huisarts in de anderhalvelijns gezondheidszorg in Nederland.

Deze gevorderde beroepsrol betekent ook dat kennis en inzicht in de huisartsgeneeskunde als aanpalend naast het fysiotherapeutisch beroepsdomein essentieel is. In het kader van deze veranderende beroepscompetenties van de fysiotherapeut is kennis van de werking en bijwerkingen van geneesmiddelen daarom essentieel. Deze cursus biedt fysiotherapeuten de beroepsspecifieke farmacologische basiskennis die in veel Europese landen reeds verplicht is, zoals het uitvoeren van een gedegen medicatiescreening en medicatieanamnese. De deelnemer leert tevens hoe fysiotherapeutische interventies de farmacokinetiek beïnvloeden en hoe medicijngebruik consequenties kan hebben voor het fysiotherapeutisch handelen.

De fysiotherapeut als Extended Scope-specialist!

Inhoud

Deze cursus bespreekt de werking van medicijnen en de implicaties op het fysiotherapeutisch handelen. Een specifieke screening en anamnese zal als basis dienst doen waar vanuit de implicaties voor fysiotherapeutisch handelen duidelijk zal worden. Middelengeïnduceerde klachten worden beschreven alsook medicijnen die veelvuldig door patiënten worden gebruikt.

De volgende punten zullen worden besproken: 

  • Farmacologische basiskennis
  • De invloed van fysiotherapie op farmacologie
  • Medicatiescreening en – anamnese
  • Medicijnen voor het bewegingsapparaat
  • Diverse veelvoorkomende medicijnen en aandoeningen

Beoordelingen

Plaats een reactie