← Vorige pagina

Auto-adaptieve prothesiologie

kosten: 345
Vakdomein: Algemeen
Accreditatiepunten: 10
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Het NPi organiseert geregeld cursussen voor specifieke doelgroepen die gegeven worden door (inter-)nationaal gerenommeerde experts. Deze cursus is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Revalidatiefysiotherapeuten (NVRF) en richt zich specifiek op fysiotherapeuten die werken op de afdeling prothesiologie binnen revalidatiecentra. Uiteraard zijn ook andere (para)medici vanuit de revalidatiecentra of de eerste lijn van harte welkom.

In deze cursus wordt ingegaan op de prothesiologie van zowel de bovenste als de onderste extremiteit. Hierbij wordt ingegaan op de huidige state-of-the art van prothesiologie, hoe train je mensen met deze prothesen en wat gebeurt er op dit moment in onderzoek dat op termijn in de revalidatie terecht zou kunnen komen. Ook zal er worden ingegaan op hoe de behandeling rondom deze nieuwe technologie er uit kan zien.

Prof.dr. J.S. (Hans) Rietman is als hoogleraar Revalidatiegeneeskunde en Technologie verbonden aan Roessingh Research and Development, van de Universiteit Twente in Enschede en tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen. Hij is een autoriteit in Nederland op het gebied van prothesiologie en is samen met prof.dr. Jan Geertzen editor van het recent verschenen boek ‘Revalidatie na een beenamputatie’.

Doel

Na deze cursus kan de deelnemer de state-of-the art prothesiologie benoemen en weet de deelnemer wat aandachtspunten zijn voor het trainen met deze technologie. Daarnaast heeft de deelnemer ook een overzicht van wat mogelijke toekomstige ontwikkelingen binnen de prothesiologie zijn.

Beoordelingen

Plaats een reactie