← Vorige pagina

AVG in de praktijk

 • Prijs:
  Abonnementsvorm
 • Accreditatiepunten:
  2 punten
 • Prijs per punt:
  € 0
 • Vakdomein:
  Vrijdeel
 • Cursusvorm:
  Online cursus
 • website: CME-Online vof

  Informatie: 

  In mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacywet, de ‘Algemene Verordening Gegevensverwerking’, van toepassing. Met de komst van de AVG wordt afscheid genomen van onze Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die sinds 2001 in Nederland van kracht was. Hoewel de bouwstenen waaruit de AVG bestaat voor een deel overeenkomen met die uit de Wbp, brengt de AVG ook veel verandering.

  Organisaties, en dus ook zorgverleners, krijgen meer verantwoordelijkheden en zullen alle verwerkingen van persoonsgegevens nauwkeurig moeten documenteren. Personen van wie de gegevens worden verwerkt, krijgen meer rechten. Bovendien worden boetes op niet-naleving van de wet hoger, kunnen organisaties gehouden zijn een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen, een Privacy Impact Assessment uit te voeren en dienen ze rekening te houden met privacy by default en privacy by design. Verder is van belang dat de regels omtrent datalekken in de AVG nét weer anders zijn dan die uit de Wbp. Ook daar zult u dus rekening mee moeten houden.

  Vanzelfsprekend vallen ook zorgverleners als huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen en mondhygiënisten onder de AVG. In de cursus zullen de veranderingen door het van toepassing zijn van de AVG voor zorgverleners helder in kaart worden gebracht en per deelonderwerp worden besproken. Onder meer zal worden besproken wat de AVG inhoudt en wat er verandert ten opzichte van de situatie van vóór mei 2018.

  De volgende onderdelen komen hierbij aan bod:

  • de tekst en de structuur van de AVG
  • het begrip en de verschillende soorten persoonsgegevens
  • de verschillende verantwoordelijkheden van betrokken partijen
  • de Privacy Impact Assessment (PIA)
  • de Functionaris Gegevensbescherming (FG)
  • het verwerkingsregister
  • privacy statements
  • te treffen (beveiligings-)maatregelen en datalekken
  • het uitwisselen dan wel versturen van persoonsgegevens
  • verwerkingen in het kader van onderzoek
  • het beroepsgeheim
  • het medisch dossier
  • verwerkersovereenkomsten

  Leerdoelen: 

  Na het volgen van deze weblecture kunt u:

  • de uitgangspunten en kernbegrippen van de AVG benoemen.
  • de relevante verschillen tussen de Wbp en de AVG aangeven. 
  • de gevolgen die zij voor u meebrengt als zorgverlener omschrijven.
  • bepalen wat u dient te doen op basis van deze nieuwe wet, ook bij schending van de wet, bijvoorbeeld in het geval van een datalek.

  Beoordelingen

  Plaats een reactie