← Vorige pagina

Basiscursus Dry Needling Systems voor Fysiotherapeuten

kosten: 2675
Vakdomein: Algemeen, Sport
Accreditatiepunten: 62
Cursusvorm: Cursus

Inhoud basiscursus

 • Dry Needling van Myofasciale Triggerpoints in spieren van extremiteiten, thorax en wervelkolom gerelateerde spieren
 • Relevante anatomische kennis en gedegen theoretische basiskennis rond Dry Needling en myofasciale pijn
 • Een handleiding bij de cursus, literatuurlijst en geadviseerde boeken
 • Praktijk van palpatie en Needling met ervaren instructeurs
 • Integratie van segmentale en lokale triggerpoints in de behandeling van chronische pijn
 • Terugkomactiviteiten als verdiepings-/oefendagen, casuïstiekbehandeling en presentaties
 • Toegang tot een besloten website, waarin relevante praktische informatie en een mogelijkheid tot een interactieve casuïstiekbespreking
 • Presentatie- of PR-materiaal, waarmee u uw omgeving van goede informatie kunt voorzien
 • Links naar bedrijven die materiaal aanbieden tegen voor ons gereduceerde tarieven

De basiscursus wordt afgesloten met een theoretische en praktische toets, waaraan een DNS Myopain certificaat wordt verbonden.

Ook wordt na positieve afronding uw naam toegevoegd op de website en kunt u deelnemen aan vervolgcursussen.

Basiscursus Dry Needling voor fysiotherapeuten en sportfysiotherapeuten

Dry Needling als aanvullende behandeling binnen de (sport)fysiotherapie. Een nieuw perspectief voor de behandeling van (veelal onbegrepen) pijnklachten bij musculoskeletale (sportgerelateerde) stoornissen / klachten.

In deze cursus wordt de cursist de diagnostische vaardigheden aangeleerd, om vervolgens op doeltreffende wijze en op een veilige manier de myofasciale triggerpoints te deactivateren middels Dry Needling.

Vele pijnen worden ervaren in pijn- uitstralingsgebieden, die beschreven zijn door 2 Amerikaanse artsen, dr. J. Travell en prof. Simons. Recent onderzoek laat zien dat Dry needling een zinvolle behandeling kan zijn bij myoafasciaal gerelateerde pijn/dysfunctie zoals bijv. spanningshoofdpijn, tenniselleboog, chronische lage rugpijn, laterale, frontale en mediale kniepijn.

In toenemende mate zien we in orthopedische en sportgeneeskundige richtlijnen, triggerpoints en dry needling als aanvullende behandeling.

Deze cursus biedt een goede basis om op een veilige manier Dry needling toe te passen in een selectie van spieren van de bovenste,- onderste extremiteit, thorax, abdomen en wervelkolom.

In acht dagen wordt u kennis en praktische vaardigheden bijgebracht en getoetst.

Doelstelling

Als doelstelling voor de cursus geldt dat de cursisten Dry needling

kunnen inzetten als een effectieve behandelvorm bij myofasciale pijnklachten in de bovenste en onderste extremiteit, thorax en wervelkolomgerelateerde spieren.

Leerdoelen

 • De cursist kent de relevante kenmerken van de anatomie en risicostructuren van de spieren die behandeld worden met betrekking tot de Dry Needling.
 • De cursist kent de pathologie van het myofasciale pijnsyndroom met betrekking tot de spieren die met Dry needling behandeld worden.
 • De cursist kan de myogene structuren in genoemde regio’s prikken

Doelen van de programma onderdelen

 • De cursist kent het theoretisch kader waaruit gedacht en gewerkt wordt. Het myofascialepijn en- of dysfunctie syndroom, beredeneerd vanuit een Westerse rationale
 • De cursist kent de Dry needling procedures en veiligheidsregels en neemt deze in acht van de risico’s van Dry needling.
 • De cursist kent de indicaties, contra- indicaties, klachtonderhoudende factoren en complicaties van Dry needling van de geselecteerde spieren van bovenste, bekkengebied, onderste extremiteit, thorax en wervelkolom gerelateerde spieren
 • De cursist kent de diagnostiek, differentiaal diagnostiek en referred pain en sensation patronen van de geselecteerde spieren in de bovenste extremiteit
 • De cursist kent de diagnostiek, differentiaal diagnostiek en referred pain en sensation patronen van de geselecteerde spieren in bekkengebied en onderste extremiteit
 • De cursist kent de diagnostiek, differentiaal diagnostiek en referred pain en sensation patronen van de geselecteerde spieren van thorax en wervelkolom gerelateerde spieren
 • De cursist voert op correcte wijze de palpatie skills uit op myofasciale triggerpoints in de geselecteerde spieren en voert de Dry needling techniek op een veilige manier uit in de spier.
 • De cursist wordt getoetst voor zowel theorie als praktijk over deze scholing

Beoordelingen

Plaats een reactie