← Vorige pagina

Basismodule: Werken met ACT en mindfulness in de psychosomatiek

kosten: 595
Vakdomein: Vrijdeel
Accreditatiepunten: 24
Cursusvorm: Cursus

Basismodule: Werken met ACT en mindfulness in de psychosomatiek

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) kunnen worden gepositioneerd als één van de meest prominente vertegenwoordigers van de derde generatie gedragstherapie. Vanuit aandachts- en acceptatiegerichte processen leren cliënten hun gedrag te veranderen met als doel om de psychologische flexibiliteit (veerkracht) te vergroten en de kwaliteit van leven (betekenisvol leven) te verbeteren.

In de basismodule wordt een stevige basis gelegd om inzicht te krijgen in de achterliggende visie en theoretische constructen van ACT en mindfulness. Inzichten hiervan krijg je vooral door te doen. Daarom ons motto: “Practice what you preach”. We besteden veel aandacht aan praktisch oefenen, reflectie, visievorming en embodiment. Daarnaast wordt de eerste stappen gezet in de vertaalslag naar de praktijk. We leren je praktische vaardigheden die je kunt toepassen bij je cliënten en we gaan in op klinisch redeneren onderbouwd vanuit stressfysiologie, neurowetenschappen en (evolutionaire- en positieve) psychologie.

Gedragsverandering en veerkracht met ACT en mindfulness

De focusverschuiving van aandacht voor ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag vraagt om een andere benadering van problematiek die op het terrein van de psychosomatische fysio- ergo- en oefentherapeut liggen. Het positieve gezondheidsconcept van Machteld Huber wordt steeds meer omarmt. Veerkracht en eigen regie zijn belangrijke uitgangspunten. De visie van ACT en mindfulness sluit hier op aan.

In essentie stelt ACT dat verzet, middels controle- en vermijdingsstrategieën, tegen ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn (zoals pijn, gedachten en gevoelens), de lijdenslast juist versterkt. Dit gaat ten koste van waardevolle activiteiten. Daar waar veel therapieën zich richten op symptoomverlichting, gaat ACT uit naar verbeteren van kwaliteit van leven en vergroten van veerkracht en weerbaarheid. Bewustwording is een essentieel proces voor duurzame gedragsverandering. Met mindfulness-vaardigheden leren we het vermogen van bewuste aandacht (vanuit bepaalde houdingskwaliteiten) inzetten om automatische gedachten- en reactiepatronen te herkennen en hierop te reflecteren. Mindfulness stelt je in staat om bewuste keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren wanneer je obstakels van het leven tegenkomt. Je ontwikkelt zowel je mentale kracht als een meer flexibele en milde levenshouding.

Beoordelingen

Plaats een reactie