← Vorige pagina

Behoud van fysieke fitheid tijdens chemotherapie

kosten: 375
Vakdomein: Algemeen, Oncologie
Accreditatiepunten: 12
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Deze scholing sluit aan op de NPi-cursussen Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden en Beweegprogramma’s (deel 2): moduul ‘Oncologie’.

Tijdens de cursus staat het verkrijgen van competenties ten aanzien van de fysiotherapeutische begeleiding van oncologische cliënten tijdens de medische behandeling centraal. De cursus richt zich specifiek op het ontwikkelen van competenties ten aanzien van het klinisch redeneerproces, waarbij juiste interpretatie van de continu veranderende gezondheidstoestand van de cliënt leidt tot adequate aanpassingen van het trainingsprogramma.

Toetsing

Na het volgen van deze cursus bestaat de mogelijkheid tot het maken van een toets. Het voldoende afronden van de toets geeft, naast extra accreditatiepunten, recht op vermelding op de zorgzoeker van Onconet.

Onconet

Onconet was een netwerk van fysiotherapeuten uit de IKNL-Amsterdam regio die zich gespecialiseerd hebben in het uitvoeren van een begeleid trainingsprogramma voor patiënten tijdens de medische behandeling. Onconet is nu een zorgzoeker voor patiënten die zowel tijdens als na de in opzet curatieve behandeling fysiotherapeutische ondersteuning behoeven bij het handhaven of verbeteren van hun fysieke fitheid. Voor blijvende vermelding op de zorgzoeker zullen fysiotherapeuten moeten participeren in de jaarlijkse bijscholing en de daarbij behorende toets.

Doel

Na deze cursus is de deelnemer in staat de oncologische cliënt tijdens de primaire, in opzet curatieve, behandeling adequaat te begeleiden in het behouden van zijn of haar fysieke fitheid. Onder behandeling wordt hier neo-adjuvante en/of adjuvante chemotherapie, eventueel gecombineerd met radiotherapie en/of hormoontherapie en/of targeted therapy verstaan.

Beoordelingen

Plaats een reactie