← Vorige pagina

Tweedaagse cursus Beweegprogramma’s (deel 2): module ‘Coronaire hartaandoeningen’

kosten: 495
Vakdomein: Algemeen, Sport
Accreditatiepunten: 16
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

De belangstelling voor het behandelen van hartpatiënten door fysiotherapeuten in de eerste lijn is de laatste jaren sterk toegenomen. Na het volgen van de poliklinische revalidatie in een tweedelijns instelling komen deze patiënten regelmatig in de eerste lijn voor het volgen van een beweegprogramma.

De behoefte aan deskundigheidsbevordering voor eerstelijns fysiotherapeuten die geregeld hartpatiënten begeleiden is daarom ook groot. Aangezien de risico’s bij het trainen en behandelen van hartpatiënten aanzienlijk kunnen zijn is een gedegen basiskennis van de cardiologie en de trainingsleer een vereiste voordat men met deze patiëntengroep aan de slag gaat.
Tijdens de eerste cursusdag komen daarom de volgende onderwerpen aan de orde:

  • inspanningsfysiologische principes bij het trainen van hartpatiënten;
  • anatomie, pathofysiologie, interventies en medicatie bij coronaire aandoeningen;
  • hoe te handelen bij optredende klachten van de patiënt en bij calamiteiten;

De tweede en derde cursusdag staan vervolgens in het teken van het Beweegprogramma voor mensen met een coronaire aandoening.

Attentie:

Deze module geeft niet het recht om een Hartrevalidatieprogramma in de eerste lijn te mogen begeleiden of uitvoeren. Dit is volgens de landelijke richtlijnen voorbehouden aan fysiotherapeuten die werken in de tweede lijn, waarbij het Hartrevalidatieprogramma multidisciplinair van aard is en waarbij onder andere de beschikking is over Advanced Life Support.

Vanaf 2010 zijn de module ‘Coronaire hartaandoeningen’ van de beweegprogramma’s en de cursus ‘Hartfalen’ (voor eerstelijns fysiotherapeuten) beiden uitgebreid met een extra dag. Deze eerste dag is ontwikkeld om het kennisniveau betreffende de cardiologie en de inspanningsfysiologie bij hartpatiënten te vergroten.
Voor beide genoemde cursussen is deze eerste cursusdag qua inhoud identiek.
Indien u zowel gaat deelnemen aan de module ‘Coronaire hartaandoeningen’ als aan de cursus ‘Hartfalen’ (voor eerstelijns fysiotherapeuten), dan hoeft u deze dag slechts eenmalig te volgen.

Ter voorbereiding op de module ‘Coronaire hartaandoeningen’ verzoeken wij u om de KNGF-beweegstandaard ‘Beweeginterventie Coronaire hartziekten’ grondig te besturen. Daarnaast verzoeken wij u om de ‘KNGF-richtlijn ‘Hartrevalidatie 2011’ grondig te bestuderen.

Tenslotte bevelen wij aan het volgende boek goed te bestuderen:
De cardiologie, vereenvoudigd
A.J. Six
Uitgeverij Boom Lemma, zesde herziene druk, 2013 ISBN 978-90-5931-960-8 De inhoud van de volgende hoofdstukken van dit boek worden als bekend verondersteld als ingangsniveau voor de cursus: Hoofdstuk 1, 2, van hoofdstuk 8 paragraaf 8.1 en van hoofdstuk 9 paragraaf 9.1 tot en met ‘De afleidingen’.

Plaats

De eerste cursusdag vindt plaats in Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn, de tweede en derde cursusdag in OLVG, locatie West (voorheen het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis) te Amsterdam.

Ten aanzien van de kosten
Indien u alle drie de dagen van de moduul ‘Coronaire hartaandoeningen’ volgt, bedraagt het cursusbedrag Euro 715,- inclusief koffie, thee, lunches, diner en cursusmateriaal, respectievelijk Euro 645,- met NPi-kortingskaart. Indien u de eerste cursusdag reeds heeft gevolgd (graag vermelden bij ‘Bijzonderheden’ op het inschrijfformulier), bedragen de kosten voor de resterende twee dagen Euro 475,- inclusief koffie, thee, diner, lunch en cursusmateriaal, respectievelijk Euro 425,- met NPi-kortingskaart. Indien u 2 dagen volgt, ontvangt u 16 accreditatiepunten voor register Algemeen fysiotherapeut.

Doel

Na de module ‘Coronaire hartaandoeningen’ in het kader van de beweegprogramma’s voor mensen met chronische aandoeningen kent de deelnemer de intakeprocedure voor deelname aan beweegprogramma’s en kan hij een op mensen met coronaire hartaandoeningen afgestemde test(en) afnemen en samen met de cliënt op basis van verwijsgegevens en eigen onderzoek (gebaseerd op de uitgangspunten van deel 1 van de beweegprogramma’s) een op maat gemaakt en verantwoord beweegprogramma opstellen en begeleiden.

Beoordelingen

Plaats een reactie