← Vorige pagina

Beweegprogramma’s (deel 2): module ‘Artrose’

Beschrijving

In 2008 heeft het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) de KNGF-beweegprogramma’s herzien; het werden de ‘Standaarden Beweeginterventies’, gericht op mensen met een chronische aandoening. Een dergelijke standaard stelt een voldoende competente fysiotherapeut in staat bij mensen met een chronische aandoening een actieve leefstijl te bevorderen en hun mate van fi theid te verhogen. Basis voor de herziening vormen de oorspronkelijk, door TNO ontwikkelde beweegprogramma’s, van waaruit de tekst grondig is geactualiseerd. De gedetailleerde invulling van de programma’s in ‘kookboekstijl’ is niet opnieuw opgenomen.

Gekozen is voor een actueel concept dat de fysiotherapeut de mogelijkheid biedt een ‘state-of-the-art’-programma te ontwikkelen met respect voor de individuele patiënt en praktijkspecifieke randvoorwaarden. Er zijn standaarden ontwikkeld voor een aantal specifieke patiëntengroepen, omdat mensen met chronische aandoeningen van
elkaar verschillen wat betreft:

de achtergrond van de aandoeningen en de specifieke klachten en symptomen;
de specifieke beperkingen die de mensen ondervinden, onder andere ten aanzien van inspanning;
de medicatie die de mensen gebruiken en de invloed van deze medicatie op het inspanningsvermogen;
de specifieke behandeldoelen bij de verschillende aandoeningen;
de gewenste inspanningstests;
de preventieve waarde van bewegen voor de aandoening en de te verwachten trainingseffecten.

In de moduul ‘Artrose’ komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Evidentie en invulling van de ‘KNGF standaard beweegprogramma artrose;
  • uitgangspunten, visie en doelstellingen;
  • intake van het beweegprogramma Artrose: Artrose vanuit medische perspectief en praktijk van de intake welke vragen? Welke testen?
  • Van intake naar invulling van het beweegprogramma;
  • Artrose en bewegen: leefstijlverandering;
  • Artrose en bewegen: oefenen, spel en sport;
  • Attitude en coaching in het beweegprogramma Artrose;
  • Reflexie op begeleiding van cliënten in het beweegprogramma Artrose.

Doel

Na de moduul ‘Artrose’ in het kader van de beweegprogramma’s voor mensen met chronische aandoeningen kent de deelnemer de intakeprocedure voor deelname aan beweegprogramma’s en kan hij een op mensen met artrose afgestemde test afnemen en samen met de cliënt op basis van verwijsgegevens en eigen onderzoek (gebaseerd op de uitgangspunten van de basismodulen) een op maat gemaakt en verantwoord beweegprogramma opstellen en begeleiden.|

Beoordelingen

Plaats een reactie