← Vorige pagina

Beweegprogramma’s (deel 2) module “Oncologie”

kosten: 480
Vakdomein: Algemeen, Geriatrie, Oedeem, Oncologie, Sport
Accreditatiepunten: 14
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Ter voorbereiding op deze moduul verzoeken wij u om de Richtlijn oncologische revalidatie te lezen en de KNGF-standaard Beweeginterventie oncologie te bestuderen.

Na de (basis)cursus ‘Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden’, een scholing gericht op de individuele cliënt, biedt het NPi de moduul ‘Oncologie’ in het kader van de beweegprogramma’s als vervolg aan.

De moduul ‘Oncologie’ van de beweegprogramma’s richt zich op het begeleiden van groepen oncologische cliënten (de zogenaamde ‘kanker survivors’), die na afloop van de primaire, in opzet curatieve medische behandeling belemmeringen ervaren in het hervatten van een actieve levensstijl, waarbij sprake is van enkelvoudige problematiek. De basis voor deze moduul wordt gevormd door de Standaard Beweeginterventie Oncologie van het KNGF (2011).
Het rapport ‘Kanker in Nederland tot 2020’ van de werkgroep SCK van het KWF laat o.a. zien dat naar verwachting steeds meer kankerpatiënten zullen overleven. Deze overlevers zullen in toenemende mate een beroep doen op de zorg vanwege de gevolgen van de diagnose kanker en het medisch-therapeutische traject dat zij doorlopen hebben.
De fysiotherapeut als specialist in houding en beweging heeft in dit nazorgtraject een belangrijke rol te vervullen. Recent wetenschappelijk onderzoek bevestigt het belang van begeleiding bij bewegen. Met het verschijnen van de landelijke richtlijn ‘Oncologische revalidatie’ en in het verlengde daarvan de ‘KNGF-Standaard Beweeginterventie Oncologie’ is die rol nu ook nadrukkelijk verwoord.
Zowel de hoeveelheid patiënten als ook de diversiteit en complexiteit maakt het gewenst de fysiotherapeut gericht te scholen.

Tijdens deze tweedaagse scholing zal vanuit een oriëntatie over de recente ontwikkelingen binnen de oncologische revalidatie de plaats van de KNGF-Standaard Beweeginterventie Oncologie worden aangegeven. De cursist zal zich verdiepen in de intakeprocedure. Hierbij is ruim aandacht voor het praktisch gebruik van klinimetrie voor het vaststellen van de hulpvraag en de uitgangssituatie, alsmede het evalueren van het behaalde resultaat. Van daaruit worden de groepsdynamische processen inzichtelijk gemaakt. Centrale vraag hierbij is: hoe individualiseer je binnen groepen (ex)kankerpatiënten?
Naast het verkrijgen van een gedegen theoretische basis zullen de cursisten ook praktische ervaring opdoen. Daarvoor wordt een practicum ingericht.
Tenslotte zal ingegaan worden op het belang van netwerkvorming en zullen de mogelijkheden daartoe worden onderzocht.Doel

Na de moduul ‘Oncologie’ in het kader van de beweegprogramma’s voor mensen met chronische aandoeningen kan de cursist de indicaties en contra-indicaties voor deelname aan een beweegprogramma ‘Oncologie’ aangeven. Hij kent de intakeprocedure voor deelname aan een beweegprogramma, kan op oncologische cliënten afgestemde testen afnemen en samen met de cliënt op basis van verwijsgegevens en eigen onderzoek (gebaseerd op de uitgangspunten van deel 1 van de beweegprogramma’s) een op maat gemaakt en verantwoord beweegprogramma opstellen, begeleiden en evalueren. Tevens is de cursist doordrongen van het belang van (het creëren van) een netwerk voor een goede inbedding van de beweegprogramma’s voor oncologische cliënten binnen het zorgaanbod en weet hij welke wegen hij kan bewandelen om zich goed in dat netwerk te positioneren.

Beoordelingen

Plaats een reactie