← Vorige pagina

Beweegprogramma’s (deel 2): module ‘Osteoporose’

kosten: 475
Vakdomein: Algemeen, Geriatrie, Sport
Accreditatiepunten: 16
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

In 2008 heeft het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) de KNGF-beweegprogramma’s herzien; het werden de ‘Standaarden Beweeginterventies’, gericht op mensen met een chronische aandoening. Een dergelijke standaard stelt een voldoende competente fysiotherapeut in staat bij mensen met een chronische aandoening een actieve leefstijl te bevorderen en hun mate van fitheid te verhogen. Basis voor de herziening vormen de oorspronkelijk, door TNO ontwikkelde beweegprogramma’s, van waaruit de tekst grondig is geactualiseerd. De gedetailleerde invulling van de programma’s in ‘kookboekstijl’ is niet opnieuw opgenomen.

Gekozen is voor een actueel concept dat de fysiotherapeut de mogelijkheid biedt een ‘state-of-the-art’-programma te ontwikkelen met respect voor de individuele patiënt en praktijkspecifieke randvoorwaarden. Er zijn standaarden ontwikkeld voor een aantal specifieke patiëntengroepen, omdat mensen met chronische aandoeningen van
elkaar verschillen wat betreft:

de achtergrond van de aandoeningen en de specifieke klachten en symptomen;
de specifieke beperkingen die de mensen ondervinden, onder andere ten aanzien van inspanning;
de medicatie die de mensen gebruiken en de invloed van deze medicatie op het inspanningsvermogen;
de specifieke behandeldoelen bij de verschillende aandoeningen;
de gewenste inspanningstests;
de preventieve waarde van bewegen voor de aandoening en de te verwachten trainingseffecten.

In de moduul ‘Osteoporose’ komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Evidentie beweeginterventie ‘Osteoporose’;
  • Valpreventie als onderdeel van het beweegprogramma;
  • Intake beweegprogramma osteoporose;
  • Praktijk: botbelastingende oefeningen en valpreventie;
  • Praktijk: sport en Spel, dans en wandelprogramma’s;
  • Functionele training binnen het beweegprogramma osteoporose in de praktijk.

Doel

Na de moduul ‘Osteoporose’ in het kader van de beweegprogramma’s voor mensen met chronische aandoeningen kan de deelnemer de intakeprocedure uitvoeren en samen met de cliënt op basis van verwijsgegevens en eigen onderzoek (gebaseerd op de uitgangspunten van deel 1 van de beweegprogramma’s) een op maat gemaakt en verantwoord beweegprogramma opstellen en begeleiden.

Beoordelingen

Plaats een reactie