← Vorige pagina

Bewegen als medicijn

kosten: 450
Vakdomein: Algemeen
Accreditatiepunten: 17
Cursusvorm: Cursus

In de dagelijkse fysiotherapiepraktijk steeds vaker ingezet op bewustwording van leefstijl en gedragsverandering. Als fysiotherapeut werkt je in de rol van ‘gezondheidscoach’ samen met cliënten met musculoskeletale pijn of chronische aandoeningen. Kijkend naar de omvang van de groep mensen met (chronische) musculoskeletale pijn of (meerdere) chronische aandoeningen is het te verwachten dat een steeds meer cliënten benadert zullen worden met ‘Leefstijl coaching’ als geïntegreerd element van de fysiotherapeutische behandeling.

Inhoud

Gedurende deze cursus worden verschillende thema’s belicht, die ieder op hun eigen manier als gezondheid belemmerend kunnen worden beschouwd. Deze thema’s zijn leefstijl, gedragsverandering, zelfmanagement, beperkt adaptatievermogen, stress, (a-)motivatie en leef/beweegcontext. Je leert deze thema’s te duiden in de verhalen van mensen met musculoskeletale pijn, multi-morbiditeit en gezondheid belemmerend gedrag. Vervolgens ga je op basis van klinisch redeneren een fysiotherapeutische diagnose en behandeling op stellen waarin het maximaliseren van eigen regie bij het werken aan leefstijl, gedragsverandering, fysieke fitheid, stress, motivatie en leef/beweeg context expliciet naar voren komt.

Doelstellingen

  • Je beheerst het diagnostisch proces volgens principes van EBP bij mensen met musculoskeletale pijn en/of multi-morbiditeit die om zeer uiteenlopende redenen gezondheid belemmerend gedrag vertonen.
  • Je kunt hierbij de (inspannings-)fysiologische en biomedische determinanten herkennen en duiden
  • Je kunt hierbij de verschillende determinanten die bij (gedrags)verandering een rol spelen herkennen en duiden
  • Je maakt hierbij actief en gepast gebruik van klinimetrie en gebruikt hiervoor het raamwerk klinimetrie (KNGF)
  • Je ontwerpt een passend behandelplan bij mensen met musculoskeletale pijn en/of multi-morbiditeit die om zeer uiteenlopende redenen gezondheid belemmerend gedrag vertonen en voert dit uit.
  • Je kunt in dit behandelplan de (inspannings-)fysiologische en biomedische determinanten verwerken
  • Je kunt in dit behandelplan de verschillende determinanten die bij (gedrags)verandering een rol spelen verwerken
  • Je maakt op een gepaste wijze gebruik van communicatie- en coaching technieken om het gezondheidsgedrag van cliënten aan te spreken en te ontwikkelen.
  • Je maakt op een gepaste wijze gebruik van communicatie- en coaching technieken om het gezondheidsgedrag van cliënten aan te spreken en te ontwikkelen. 

Beoordelingen

Plaats een reactie