← Vorige pagina

Bewegen en bewogen worden; benaderingswijzen van mensen met een psychiatrische aandoening

kosten: 480
Vakdomein: Vrijdeel
Accreditatiepunten: 11
Cursusvorm: Cursus

Doel

De deelnemer is op de hoogte van de actuele stand van zaken rondom hersenen en psychiatrie. De cursist leert het gedrag te begrijpen en te verklaren vanuit verschillend perspectief. De deelnemer leert de achtergronden en benaderingswijzen van veel voorkomende psychiatrische stoornissen.

Beschrijving

Mensen met psychiatrische aandoeningen vormen een substantieel deel van de cliëntenpopulatie van fysiotherapeuten. Een veelvoud daarvan vertoont gedrag met kenmerken van psychiatrische ziekten zonder dat een diagnose is gesteld. De laatste groep valt vaak tussen wal en schip. Deze mensen krijgen niet de hulp en ondersteuning die hun leven een stuk leefbaarder zouden maken. Velen zijn chronisch ongelukkig door een combinatie van de aard van hun symptomen en gevolgen in functioneren en het ontbreken van begrip, steun en aansluiting in contact. Dit vertaalt zich vaak in somatische klachten. Hiernaast kunnen er ten gevolge van hun psychiatrische problematiek al of niet (goed) begrepen klachtenpatronen ontstaan die onder de aandacht van de fysiotherapeut komen. De behandeling van fysieke symptomatologie heeft alleen kans van slagen vanuit contact en afgestemde bejegening. Dit vraagt elementair inzicht in veel voorkomende situaties en achtergronden.

Deze cursus biedt achtergronden van uiteenlopende psychiatrische symptomen (persoonlijkheidsstoornissen, depressie, angst/stress-stoornissen, psychosen) die relevant zijn voor de fysiotherapeutische praktijk. De nadruk ligt op de praktijk van contact leggen en aanjagende factoren van symptomen. Standaardinzichten zijn vaak ontoereikend, deze cursus beoogt belangrijke hiaten te vullen en werkbare concepten aan te reiken.

Beoordelingen

Plaats een reactie