← Vorige pagina

Bijscholing Stuitnetwerk

kosten: 125
Vakdomein: Bekken
Accreditatiepunten: 10
Cursusvorm: Cursus

Cursus Inhoud

Deze korte cursus is verdiepend en verbredend nadat de deelnemers enige tijd gewerkt hebben met patiënten met stuitgerelateerde klachten.
Het is een deel theorie in de vorm van klinisch redeneren om het kritisch bewustzijn te bespreken ook in het raakvlak van verschillende specialismen en een deel praktisch om de verschillende technieken door te nemen. De ervaringen van de deelnemers worden besproken en de nieuwe flowchart zal als leidraad gaan dienen. Uiteraard aan de hand van de HOAC II.
Het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek en de behandeling bij stuitpijn komen hierbij aan de orde. Hierbij kunnen alle technieken de revue passeren, zowel uitwendig als inwendig.

De bevindingen uit het diagnostisch proces, naast de anamnese ook het onderzoek van het bewegingsapparaat, bepalend voor het behandeltraject en vragen dus een goed klinisch redeneerproces.
De diagnostiek en het klinische redeneren blijven het belangrijkste element om de meest geïndiceerde interventie in te zetten.
Deze cursus helpt de deelnemer om eerder opgedane ervaringen te bespreken, dit proces te begrijpen en er thuis weer verder mee aan de slag te gaan.
Deze cursus staat in het teken van aanscherpen en aanvullen van de jouw bekende kennis en vaardigheden omtrent het onderzoeken en behandelen van patiënten met stuitklachten. Het klinisch redeneren wordt mede aan de hand van twee casus doorlopen. Ook de inbreng van eigen casuïstiek wordt aanbevolen.

Tevens worden alle technieken herhaald en zullen vragen die in de praktijk zijn gerezen worden behandeld.

Leerdoelen

De bekkenfysiotherapeut (io)

* bewaakt zijn eigen handelen met betrekking tot het klinisch redeneren en het lichamelijk onderzoek bij coccygodynie (niveau 3)
* geeft vorm aan multidisciplinaire samenwerking bij cliënten met coccygodynie (niveau 3)
* is bekend met de meest recente literatuur
* heeft kennis van de nieuwe flowchart en kan op een systematische wijze het klinisch redeneren hanteren
* kan beoordelen hoe de rest van de keten hier mogelijk een rol in speelt.
* kiest de passende interventie(s) en kan ook deze keuze ook klinisch beredeneren

Beoordelingen

Plaats een reactie