← Vorige pagina

C.N.A. Cursus Cluster 4: Thema Arm hand activiteiten

kosten: 700
Vakdomein: Algemeen, Kinder
Accreditatiepunten: 28
Cursusvorm: Cursus

In deze cursus worden de actuele wetenschappelijke inzichten over kinderen met Centraal Neurologische Aandoeningen geïntegreerd in het klinische redeneren en de interventie/behandeling.
Op basis van taak georiënteerd analytisch redeneren wordt motorische adaptatieruimte bepaald, doelen geformuleerd en het neuromotorisch functioneren middels de principes van het motorisch leren en trainen beïnvloed.

Tijdens deze cursus wordt uitgegaan van de volgende “bouwstenen”:

 • ICF-CY
 • Richtlijn CP, update 2015
 • Taak georiënteerd klinisch redeneer model, waarbij taak, kind en omgeving centraal staan (adaptatie en compensatie)
 • Taak georiënteerd interventie model -motorische leren en trainen-
 • Motorische controle modellen (dynamische systeemtheorie en model van actie, person-environment and occupation (PEO) model)
 • Motorische leertheorieën en leerprincipes
 • Evidence based testen en interventie

Alle niveaus van de ICF komen aan bod. Startend vanuit de hulpvraag, op participatie
niveau, wordt in het analyseproces op taak-, kind en omgevingsniveau gezocht welke belemmeringen (constraints) een rol spelen bij de hulpvraag. Uit de constraints volgen hypothesen die worden getoetst door het afnemen van objectieve, betrouwbare en valide meetinstrumenten.
De therapeutische interventies zijn doelgericht, context-, en taak specifiek.

Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan drie hoofdproblemen op activiteiten niveau die bij kinderen met C.N.A. frequent voorkomen bij:

 • Verplaatsen tijdens ADL; gaan, rolstoelrijden, transfers
 • Arm hand activiteiten tijdens ADL
 • Zitten tijdens ADL

Tijdens de eerste vier lesdagen wordt het kader met theoretische onderbouwing voor de uitwerking van de casuïstiek geschetst. Er wordt gebruik gemaakt van zelf ingebrachte casuïstiek, over de drie thema’s, (te weten verplaatsen tijdens ADL, arm hand activiteiten tijdens ADL en zitten tijdens ADL). Elk thema heeft een analyse- en interventiedag. Door diverse didactische werkvormen wordt het analyseproces en het toepassen van interventies herhaaldelijk en methodisch benaderd.

Leerdoelen:

De cursist heeft kennis over en past deze toe bij de volgende aspecten:

 • de “bouwstenen” van de cursus
 • de indelingen bij CNA volgens de nieuwste richtlijn CP (2015)
 • de opbouw van taakanalyse tijdens het klinisch redeneer proces
 • het komen van een taakanalyse tot een behandelplan
 • het klinisch redeneren en het behandelproces volgens de laatste inzichten en evidence based onderbouwen

Beoordelingen

Plaats een reactie