← Vorige pagina

Chronische Pijn als uitdaging

kosten: 450
Vakdomein: Algemeen, Bekken, Manueel, Orofaciaal, Psychosomatisch
Accreditatiepunten: 18
Cursusvorm: Cursus

Veel fysiotherapeuten zullen erkennen dat het werken met mensen met chronische pijn een uitdaging is. Chronische pijn is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem waarvoor een adequate behandeling niet altijd makkelijk voorhanden is. Dit betekent voor mensen met chronische pijn niet zelden een lange tocht langs verschillende hulpverleners, verschillende onderzoeken en het veelvuldig en langdurig gebruiken van pijnmedicatie.
Door neurowetenschappelijk onderzoek naar chronische pijn krijgen we echter steeds beter inzicht in de wijze waarop pijn ontstaat en in stand wordt gehouden. Deze kennis is van groot belang voor hulpverleners die in hun praktijk in contact komen met mensen met chronische pijn. Het wetenschappelijk onderzoek geeft concrete aanwijzingen voor de wijze waarop deze mensen zouden moeten worden benaderd, welke therapieën onderbouwd kunnen worden en welke therapievormen effectief zijn.

Door deze wetenschappelijke inzichten te vertalen naar concrete behandelinterventies kunnen hulpverleners op een verantwoorde en adequate wijze hun inzet voor mensen met chronische pijn verantwoorden.

Mensen met chronische pijn zullen dit niet alleen als steun ervaren, maar ook kunnen profiteren van deze inzichten en een betere levenskwaliteit ervaren.

Inhoud

De eerste cursusdag wordt een neurowetenschappelijk kader over de aard van chronische pijn gepresenteerd. Dit kader heeft met name betrekking op neurofysiologische aspecten van chronische pijn, inclusief de wijze waarop deze pijn in het brein tot aanhoudende veranderingen in de bouw en functie van de hersenen leiden.

Tevens worden er op basis van dit wetenschappelijk kader aangrijpingspunten geformuleerd voor de klinische evaluatie en behandeling van mensen met chronische pijn. Ondermeer de klinische herkenning van centrale sensitisatie en het identificeren van (cognitieve) barrières voor effectieve revalidatie komen aan bod. Ook effectieve patiëntencommunicatie over de moderne pijnbiologie is een voornaam onderdeel van de bijscholing, evenals de totale therapeutische aanpak van cliënten met chronische pijn (stressmanagement, oefentherapie, gedragstherapie, hands-on handelen, elektrotherapie etc.). Onderdelen hiervan worden ook praktisch gedemonstreerd. De cursusdag bevat hiertoe twee ‘workshops’.

De tweede cursusdag bevat verschillende ‘workshops’ waarbij we de praktische vaardigheden daadwerkelijk aanleren. Dit betekent dat dag twee gericht is op skills training van de volgende vaardigheden:

Differentiaaldiagnostiek nociceptieve vs. neuropathische vs. centrale sensitisatiepijn
Pijneducatie bij patienten met chronische pijn
Activiteiten management en oefentherapie bij patienten met chronische pijn

Doelstelling

Als doelstelling voor de cursus geldt dat cursisten inzicht krijgen in huidige (neuro)wetenschappelijke inzichten in chronische pijn en hoe deze vertaald kunnen worden naar praktische behandelvormen voor de dagelijkse praktijk.

Beoordelingen

Plaats een reactie