← Vorige pagina

Complexiteit bij Chronische Pijn

kosten: 495
Vakdomein: Geriatrie, Psychosomatisch
Accreditatiepunten: 15
Cursusvorm: Online cursus

INLEIDING:

Hulpverleners in de zorg behandelen dagelijks patiënten die problemen ervaren bij bewegen, beperkt zijn in het uitvoeren van activiteiten of participatieproblemen ondervinden als gevolg van chronische pijn. Actuele wetenschappelijke inzichten laten zien dat chronische pijn een complex probleem is wat zich niet uni-dimensioneel laat verklaren en beïnvloeden. Chronische pijn dient begrepen te worden als een complex systeem* waarbij de interacties tussen diverse factoren, gesitueerd in diverse dimensies bepalen of pijn tot stand komt.

Een recente wetenschappelijke stroming, de complexiteitswetenschap, biedt een raamwerk waarbinnen deze interacties begrepen en verklaard kunnen worden. De complexiteitswetenschap is een interdisciplinaire wetenschap welke de fundamentele processen van complexe systemen bestudeert en is daarmee bij uitstek een geschikt model voor de klinische besliskunde en zorgverlening bij patiënten met chronische/langdurige pijn.

*voorbeelden van een complex systeem zijn: de mens, de hersenen, het weer, de economie, een stad, diabetes, kanker en chronische pijn.

DOEL:

Hulpverleners bekend te maken met de complexiteitswetenschap en deze te leren gebruiken bij de klinische besliskunde, diagnostiek en behandeling van patiënten met chronische/langdurige pijnklachten.

Na deze cursus:

  • begrijpt u de meest recente verklaringsmodellen over chronische pijn.
  • kunt u gebruik maken van inzichten uit de complexiteitswetenschap bij het klinisch redeneren.
  • kunt u diagnostische keuzes maken gebaseerd op inzichten uit de complexiteitswetenschap.
  • kunt u inzichtelijk maken waarom chronische pijn bij een patient aanhoudt.
  • kunt u de complexiteit van chronische pijn in begrijpelijke taal aan de patient uitleggen (zowel individueel als op groepsniveau).
  • bent u in staat behandelstrategieën op te stellen die aansluiten bij de complexiteit van de individuele patient.

GLOBALE INHOUD:

De inzichten en principes uit de complexiteitswetenschappen zullen besproken worden. Er zal gemotiveerd worden waarom dit wetenschapsmodel beter van toepassing is op de zorg van complexe gezondheidsproblemen (zoals chronische pijn) dan de klassieke analytische wetenschappelijke methode zoals die nu gehanteerd wordt. Vervolgens zal het fenomeen pijn en chronische pijn besproken worden aan de hand van het complexiteitsmodel. Het klinisch redeneren, diagnostiek en het komen tot behandelstrategieën bij patiënten met chronische pijn zullen besproken en praktisch geoefend worden. Tot slot zal patient educatie aan bod komen waarin deze benaderingswijze in begrijpelijke taal aan patiënten gecommuniceerd wordt (een vorm van pijneducatie).

Beoordelingen

Plaats een reactie