← Vorige pagina

Compressietherapie bij oedeempatiënten

(beoordeel deze cursus)
 • Prijs:
  0
 • Accreditatiepunten:
  2 punten
 • Prijs per punt:
  € 0
 • Vakdomein:
  Algemeen, Oedeem
 • Cursusvorm:
  Online cursus
 • website: CME-Online vof

  Informatie:

  Deze online cursus bestaat uit een presentatie van Froukje Potijk, die is voorzien van instructief filmmateriaal. De presentatie is onderverdeeld in vijf delen. Na elk deel krijgt de cursist een aantal toetsvragen, waardoor hij kan toetsen of hij de leerstof heeft begrepen en kan toepassen.

  De overheid stelt dat zelfmanagement patiënten in staat stelt om de gevolgen van de ziekte beter te beheersen en beter in te passen in hun leven, waardoor de ervaren kwaliteit van leven toeneemt. Goede compressietherapie draagt bij aan de zelfredzaamheid en participatie van oedeempatiënten. Bij compressietherapie speelt de patiënt een belangrijke rol, zowel in de keuze van materiaal als bij het zelfmanagement, wat betreft het aanbrengen van het compressiemateriaal en onderhouden van een gezonde leefstijl.

  Tijdens deze nascholing krijgt de cursist als clinicus de actuele kennis over behandeling van lymfoedeem uitgelegd, vooral gericht op compressietherapie. De cursist krijgt inzicht in de actuele beschikbare evidence over het inzetten van compressie in de initiële en onderhoudsfase bij de behandeling van lymfoedeem. Daarnaast komt de rol van de (oedeem)fysiotherapeut bij de coaching en advisering van de patiënt met lymfoedeem aan bod, evenals de samenwerking met andere disciplines in de zorg rondom de oedeempatiënt.

  Inhoud

  • Inleiding
  • Deel 1 Anatomie en fysiologie
  • Deel 2 Klinisch redeneren
  • Deel 3 Klinimetrie
  • Deel 4 Compressietherapie
  • Deel 5 Zelfmanagement bij compressie
  • Ten slotte

  Leerdoelen: 

  Na het volgen van deze cursus kunt u:

  • de aanbevelingen benoemen m.b.t. tot klinimetrie en behandeling bij lymfoedeem volgens de multidisciplinaire evidence-based Richtlijn Lymfoedeem (NVDV, 2014)
  • het belang van goede huidverzorging voor lymfoedeempatiënten uitleggen
  • de verschillende meetinstrumenten voor lymfoedeem beschrijven en uitleggen welke wanneer kan worden gebruikt
  • uitleggen wat de effectiviteit is van zwachtelen bij lymfoedeem
  • voor iedere patiënt beredeneren hoe en wanneer dit toegepast dient te worden
  • de verschillende compressiematerialen beschrijven
  • de effectiviteit van TEK bij lymfoedeem uitleggen
  • de patiënt coachen in het aanbrengen van compressie
  • de patiënt coachen / adviseren bij het zelfmanagement van lymfoedeem
  • multidisciplinair samenwerken in de zorg om de oedeempatiënt

   

  Beoordelingen

  Geef een beoordeling