← Vorige pagina

Cursus Patroonherkenning: knie

kosten: 240
Vakdomein: Algemeen, Manueel, Sport
Accreditatiepunten: 6
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Aan fysiotherapeuten, manueel therapeuten en oefentherapeuten die zich verder willen bekwamen in het biomedisch redeneren (patroonherkenning) bij (pijn-)klachten biedt het NPi de mogelijkheid om deel te nemen aan vier verschillende ééndaagse cursussen:

Patroonherkenning: nek en hoofd
Patroonherkenning: schouder en elleboog
Patroonherkenning: lage-rug en heup/lies
Patroonherkenning: knie

U wordt in deze cursussen getraind in het herkennen van ‘pluis’- en ‘niet pluis’-patronen betreffende verschillende lichaamsregio’s. Biomedisch fysiotherapeutisch redeneren (patroonherkenning) vormt de centrale leerinhoud van deze cursussen. U wordt geholpen bij het vormgeven van het fysiotherapeutisch screenen: welke diagnostische oriëntatie (gesprek en lichamelijk onderzoek) is in dit kader relevant?

In deze cursus staan diverse ‘pluis’- en ‘niet pluis’-patronen betreffende de knie centraal.

In welke omstandigheden acht u zichzelf in staat snel en betrouwbaar te beslissen of verder fysiotherapeutisch/oefentherapeutisch onderzoek geïndiceerd is? Snelheid is een kenmerkend element van screenen. In welke omstandigheden kunt u door middel van een gericht gesprek, tests of andere verrichtingen vaststellen of er al dan niet sprake is van een patroon van tekens en/of symptomen dat valt binnen uw competentiegebied? Dat zal wellicht niet voor alle klachtenpatronen van uw cliënten gelden. Mogelijk acht u scholing noodzakelijk. Maar dan wel snelle en doelmatige scholing, gericht op patroonherkenning, en wel voor bepaalde typen klachten. Geen andere leerinhouden, maar veel patronen, zowel niet als wel geïndiceerd voor verder fysiotherapeutisch/oefentherapeutisch onderzoek.

In groepen van maximaal 32 deelnemers worden in korte tijd relatief veel patronen betreffende de knie en knieregio aan de orde gesteld. Per geschetst patiëntprofiel wordt bediscussieerd of verder fysiotherapeutisch/oefentherapeutisch onderzoek geïndiceerd is, worden de argumenten daarvoor benoemd en de plausibiliteit van de conclusies en redeneringen besproken. Er zal ook ruimte zijn voor inbreng van eigen patronen en ervaringen. Naast de klinische expertise van de deelnemers zelf en van de docent vormen externe evidenties uit de literatuur het toetsinstrument voor de genomen beslissingen.

Leerlijn ‘Knie’

De cursus ‘Patroonherkenning: knie’ maakt onderdeel uit van een leerlijn binnen het NPi-scholingsaanbod betreffende de knie. Voor nadere informatie over deze leerlijn zie hieronder. Het is niet noodzakelijk of verplicht om de cursussen binnen deze leerlijn in de aangegeven voorkeursvolgorde te volgen. Op basis van eigen inzicht en individuele leerbehoefte bepaalt u zelf waar u insteekt in deze leerlijn.

Doel

Na de cursus kan de deelnemer diverse ‘pluis’- en ‘niet pluis’-patronen (met en zonder rode vlaggen) betreffende de knie herkennen en vast te stellen door een gericht vraaggesprek en eventuele aanvullende lichamelijke tests.

Beoordelingen

Plaats een reactie