← Vorige pagina

De gedragsgeoriënteerde aanpak bij chronische pijn en vermoeidheid. Een praktische training

kosten: 495
Vakdomein: Algemeen, Psychosomatisch
Accreditatiepunten: 14
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Leerlijn ‘Stressgerelateerde klachten’

Binnen het NPi-scholingsaanbod maakt de cursus ‘De gedragsgeoriënteerde aanpak bij chronische pijn en vermoeidheid. Een praktische training’ onderdeel uit van een leerlijn betreffende stressgerelateerde klachten. Zie de onderstaande visuele weergave van deze leerlijn.
Het is niet noodzakelijk of verplicht om de cursussen binnen deze leerlijn in de aangegeven voorkeursvolgorde te volgen. Op basis van eigen inzicht en individuele leerbehoefte bepaalt u zelf waar u insteekt in deze leerlijn.

Cursusinhoud

Binnen de fysiotherapie, oefentherapie en ergotherapie blijkt er een grote behoefte te bestaan aan een praktische cursus over de aanpak van cliënten met medisch onvoldoende verklaarde chronische pijn en vermoeidheid. Het NPi komt met deze cursus tegemoet aan de behoefte uit het werkveld. Hierin worden de vaardigheden die de behandelaar dient te beheersen in de begeleiding van deze complexe cliëntengroep actief getraind.
De deelnemer leert hoe en wanneer op succesvolle wijze Graded Exercise Therapy in te zetten voor toename van de lichamelijke fitheid en het helpen realiseren van persoonlijke waarden en doelen. Ook leert de deelnemer de neurobiologische onderbouwing van deze aanpak over te brengen aan de cliënt, wat diens motivatie, zelfeffectiviteit en therapietrouw zal vergroten, en catastroferende cognities over bewegen bij pijn kan doen afnemen.
Tot frustratie van behandelaars levert Graded Exercise Therapy alleen vaak onvoldoende resultaat op. Dit heeft te maken met de forse vermoeidheid die het gros van de chronische-pijnpatiënten parten speelt. Inmiddels is bekend dat deze vermoeidheid niet spontaan afneemt met het toenemen van de lichamelijke fitheid, en evenmin met afname van de pijnintensiteit. Het verminderen van vermoeidheid verdient aparte aandacht, wil men stagnatie en terugval voorkomen. Met het programma Opbouw van Reserves krijgt de behandelaar hiervoor een belangrijke nieuwe tool in handen.

De volgende onderdelen komen in de cursus aan de orde:

Graded Exercise Therapy

 • stap 1: neurobiologische uitleg
 • stap 2: realistische-verwachtingen-curve
 • stap 3: betrouwbare basismetingen en lichaamsbewustwording
  • casus onderbelaster
  • casus overbelaster
  • eigen casuïstiek
 • stap 4: bepaling van het startniveau
 • stap 5: afspreken van het tijdspad
 • stap 6: het laten tekenen van de opbouwgrafiek
 • stap 7: toepassen in het dagelijks leven
 • stap 8: evaluatie van de opbouw
  • hoe om te gaan met pijncontingent gedrag
  • hoe om te gaan met pijngedrag
  • bekrachtigers en motivationele technieken
  • zo nodig aanpassen van de basislijn
 • stap 9: generalisatie van gezond gedrag

Opbouw van Reserves

 • stap 1: neurobiologische uitleg: de accu-metafoor
 • eigen casuïstiek
 • stap 2: betrouwbare basismetingen
 • stap 3: bepaling van frequentie en duur van de rustmomenten
 • stap 4: realistische verwachtingen kweken
  • casus onderbelaster: protest autonome brein
  • casus overbelaster: snel effect
 • stap 5: toepassen in het dagelijks leven
 • stap 6: evaluatie van de opbouw
  • hoe om te gaan met symptoomcontingent gedrag
  • therapiebelemmerende schaamte of schuldgevoelens
  • bekrachtigers en motivationele technieken
 • stap 7: frequentie van de rustmomenten verminderen

Verplichte literatuur (niet bij de cursusprijs inbegrepen):
Het boek ‘Pijn & het brein’ (Fleming en Vollebregt, 2016)

Doel

Na de cursus kan de deelnemer cliënten met medisch onvoldoende verklaarde chronische pijn en vermoeidheid begeleiden volgens gedragsgeoriënteerde principes, om daarmee helpend te zijn bij het bevorderen van de lichamelijke fitheid en het realiseren van persoonlijke waarden en doelen.

Beoordelingen

Plaats een reactie