← Vorige pagina

Dry needling wervelkolom

kosten: 1300
Vakdomein: Algemeen, Sport
Accreditatiepunten: 29
Cursusvorm: Cursus

Dry needling van myofasciale triggerpoints is een vorm van behandeling voor patiënten met spierproblemen in het bewegingsapparaat.

Met deze groep van patiënten wordt de fysiotherapeut dagelijks geconfronteerd.

Echter, opvallend genoeg worden pijnen zelden vanuit de spieren verklaard.

Referred pain van spieren kunnen andere pijnen ‘imiteren’ zoals getoond op het plaatje hieronder.

Er is wereld wijd belangstelling voor ’triggerpoints’ met toenemende wetenschappelijke onderbouwing.
Triggerpoints van de m. gluteus medius en haar mogelijke referred pain patronen: een overlap met ‘heup’, ‘SIG/sacrum’  en ‘lage rug’ pijnen.

De cursussen bestaan uit twee delen die 6 maanden na elkaar kunnen worden gevolgd:

 • een basiscursus extremiteiten (3 dagen) – geplaatst in een lokaal ‘myofasciaal kader’ met aansluitend een terugkomdag
 • een vervolgcursus wervelkolom (3 dagen) – geplaatst in een ‘segmentaal kader’ met aansluitend een terugkomdag

Ze zijn bedoeld voor de praktiserende fysiotherapeut of arts en sluiten uitstekend aan bij de evidence informed practice.

Metingen van de passieve beweeglijkheid vóór en na de behandeling laten een verbetering zien na succesvolle interventie.

De eerste dag wordt een overzicht gepresenteerd van de huidige kennis over het myofasciale pijn syndroom (MPS).

Diverse verklaringsmodellen voor de kenmerkende myofasciale triggerpoints worden verder uitgediept.

De praktische aspecten van myofasciale pijn en de triggerpoints worden besproken en ‘vertaald’ naar het onderzoek van de patiënt.

Tevens volgt een uitleg over de mogelijke werkingsmechanismen van dry needling en de duidelijke verschillen met klassieke acupuntuur.

Eind van de eerste dag krijgt u een overzicht van alle mogelijke therapievormen voor de patient met myofasciale pijn.

De tweede en derde dag bestaan met name uit praktijk waarbij men bij elkaar myofasciale triggerpoints leert herkennen en behandelen in verschillende delen van het lichaam. Dit gebeurt in kleine groepjes met altijd een instructeur per tafel voor optimale didactiek en veiligheid.

Een cursusmanual, werkboek en triggerpoint posters worden gebruikt tijdens de cursussen. Een lidmaatschap van dez besloten website en bijeenkomsten van de regionale oefengroepen houden de cursist up-to-date van alle nieuwe ontwikkelingen mbt de diagnostiek en behandeling van deze veel voorkomende problematiek.

Na deze cursus bent U in staat om:

 • het concept myofasciaal pijn syndroom (MPS) te begrijpen en te herkennen
 • de verklaringsmodellen van MPS te begrijpen
 • het concept ‘dry needling’ te begrijpen
 • de (on)mogelijkheden van fysiotherapie bij MPS in te schatten
 • relevante functionele spieranatomie te beheersen met betrekking tot myofasciale triggerpoints en hun referred pain patronen
 • myofasciale triggerpoints mede te herkennen en bevestigen door palpatie
 • indicaties en contra-indicaties voor dry needling te herkennen
 • mogelijke complicaties van dry needling in te schatten en te overzien
 • myofasciale triggerpoints te deactiveren door dry needling.

Beoordelingen

Plaats een reactie