← Vorige pagina

E-learning SOLK

kosten: 100
Vakdomein: Vrijdeel
Accreditatiepunten: 5
Cursusvorm: Online cursus

Als zorgverlener ziet u regelmatig patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Wanneer is er genoeg onderzoek gedaan om te spreken van SOLK? Hoe legt u deze werkhypothese vervolgens uit aan uw patiënt? En wat kunt u uw patiënt bieden qua behandeling?

Veel artsen en andere zorgverleners vinden dit lastig. Daarom bieden wij een online cursus, waarin onder andere deze vragen worden behandeld. De cursus sluit aan bij de zorgstandaard SOLK, die mei 2018 is gepubliceerd.

Algemeen

De cursus bestaat uit verschillende modules. Elke module begint met het leerdoel van de betreffende module. Daarna volgen een aantal opdrachten, videofragmenten en teksten. Elke module wordt afgesloten met een take-home-message, een korte evaluatievragenlijst en links naar relevante literatuur.

Het doorlopen van één module neemt ongeveer 45 minuten in beslag. U hoeft een module niet in één keer af te maken. Doordat de modules bestaan uit korte filmpjes en opdrachten, kunt u ook telkens een klein stukje doen.

Leerdoelen

Hieronder vindt u de leerdoelen van de verschillende modules:

Inleiding

 • Zich meer bewust worden van de eigen houding ten opzichte van SOLK-patiënten
 • Inzicht krijgen in 10 veelvoorkomende misvattingen over SOLK

Basiskennis

 • Basiskennis opdoen over de terminologie, prevalentie, prognose en etiologie van SOLK

Diagnostiek

 • Bewuster keuzes maken over het doen van aanvullend onderzoek
 • De kans op een gemiste diagnose minimaliseren
 • De vijf symptoomdimensies (SCEGS) herkennen en exploreren
 • Psychiatrische co-morbiditeit herkennen

Consultvoering

 • Signalen herkennen dat een patiënt zich niet gehoord voelt
 • Lichamelijk onderzoek inzetten om de patiënt effectief gerust te stellen
 • De werkhypothese SOLK aan de patiënt uitleggen
 • Een veelvoorkomende negatieve interactie-spiraal herkennen en voorkomen

Behandeling in de Eerste Lijn

 • De ernst van SOLK inschatten
 • De patiënt motiveren voor gedragsverandering
 • Samen met de patiënt behandeldoelen stellen en de voortgang volgen

Psychologische Behandeling – module voor POH-GGZ, psychologen en psychiaters

 • Kennis opdoen over de DSM-5 classificaties van de somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
 • Weten hoe u kunt omgaan met een patiënt die er een ander verklaringsmodel op nahoudt dan uzelf
 • Weten hoe u een patiënt het beste kunt confronteren met het vermoeden van een nagebootste stoornis
 • Kennismaken met het gevolgenmodel als hulpmiddel voor het opstellen van een gepersonaliseerde verklaring en behandelplan

Samenwerken met Andere Zorgverleners

 • Verbeteren van de communicatie en samenwerking met andere zorgverleners
 • Weten welke onderdelen in een (verwijs)brief van belang zijn om de samenwerking te optimaliseren
 • Wanneer en hoe een SOLK-patiënt naar de GGZ te verwijzen

Beoordelingen

Plaats een reactie