← Vorige pagina

Eerstelijns revalidatie na corona

kosten: 250
Vakdomein: Algemeen, Geriatrie
Accreditatiepunten: 7
Cursusvorm: Cursus

In 2020 werd de wereld opgeschrikt door een nieuw virus, het Covid-19 virus. De impact op de samenleving is groot, en de revalidatie van de cliënten vraagt om maatwerk. Soms is dit alleen mogelijk met een heel systeem van mantelzorg en professionele hulpverlening.

Kerngedachte

De docenten van deze cursus hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het werken aan (revalidatie-) doelen bij ouderen. Daardoor hebben zij ook ervaring met revalidatie na IC opnames en wat er komt kijken bij complexe revalidatievraagstukken. Een grote groep COVID-19 cliënten ervaart een scala aan klachten; het is dus belangrijk om breed te kijken. Daarnaast wordt het door cliënten (en hun naasten) als een ‘life event’ bestempeld: een ziekenhuisopname of verblijf in Geriatrisch Revalidatie Centrum is enerverend.

Omdat COVID-19 een nieuwe aandoening is, waarvan we de ‘ins en outs’ pas de komende jaren in detail zullen ontdekken is het juist goed om de nu beschikbare kennis en ervaringen over de revalidatie na COVID-19 met elkaar te delen. Tijdens deze cursus staat het de begeleiding van fysiotherapeuten die werken met cliënten met COVID 19 in de 1e lijn centraal. We hopen de deelnemers aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, casuïstiek en interactie (op 1,5 meter afstand) een goede verdieping mee te geven.

Waarom deze cursus?

Door de wereldwijde uitbraak van Covid-19 werden wij allemaal geconfronteerd met een heel nieuw ziektebeeld, met grote gevolgen voor het dagelijks functioneren. In de revalidatie van cliënten die een infectie met het coronavirus hebben doorgemaakt zijn we als fysiotherapeuten genoodzaakt om het klinisch redeneren centraal te stellen; juist omdat er nog zo weinig ‘evidence’ is.

Daarnaast heb je in je rol als behandelaar ook veel aan je ervaring. Al deze factoren willen we in deze cursus graag samenbrengen. Kennis delen en samenbrengen om zo van en met elkaar te leren.

Vanwege de complexiteit van de revalidatie na Covid-19 is het fijn als er een groep collega’s met je meedenkt. ‘Sharing is caring’ is een term die je veel hoort, en deze cursus heeft als doel om de deelnemers verder te helpen in het proces van de juiste behandelmogelijkheden bij COVID-19 cliënten. We nemen ook een kijkje in de keuken van een aantal andere disciplines; denk aan de rol van cognitie bij cliënten die het Post-ic syndroom hebben gehad, of de technieken uit de sport- en prestatiepsychologie die je kunnen helpen bij het stellen van de juiste doelen.

Wil jij ook horen hoe anderen handelen bij cliënten met COVID-19? Dan is deze interactieve cursus iets voor jou!

Doelstellingen

De deelnemer kan/kent

  • gekoppeld aan (eigen) casuïstiek behandelmogelijkheden gericht op COVID 19 cliënten bespreken met vakgenoten
  • de meest recente ontwikkelingen en actuele medische inzichten op het gebied van COVID-19 en Post IC. De laatste versies van de ‘aanbevelingen fysiotherapeutisch handelen bij COVID-19’ en relevante medische richtlijnen zullen worden besproken
  • inzichten uit actueel wetenschappelijk onderzoek rond COVID-19 vertalen naar de dagelijkse (fysiotherapeutische) praktijk
  • signalen passend bij het Post IC syndroom herkennen en weet welke fysiotherapeutische behandelstrategie je kunt toepassen
  • het belang van mindset en gezondheidsvaardigheden (zoals positieve gezondheid) bij het voorkomen én behandelen van klachten als gevolg van COVID
  • de doelen/hulpvraag van de cliënt bepalen en het supportsysteem van de cliënt begeleiden vanuit een coachende rol

Beoordelingen

Plaats een reactie