← Vorige pagina

Ethische Dilemma’s in de zorg

kosten: 429
Vakdomein: Vrijdeel
Accreditatiepunten: 9
Cursusvorm: Cursus

Elke professional in de gezondheidszorg loopt tegen morele of ethische dilemma’s aan. U moet afwegen hoever u kunt gaan, wat verantwoord is en wat er van u wordt verwacht. Dit geldt niet alleen voor het oplossen van concrete problemen, het gaat ook over uw eigen opvattingen in het werk. Als professional wordt van u verwacht dat u uw beslissingen kunt onderbouwen en toelichten. Gestructureerd reflecteren op morele vraagstukken helpt bij het maken van een doordachte beslissing. In deze korte cursus krijgt u praktische handvatten voor het oplossen van dilemma’s uit de dagelijkse praktijk.

Resultaat

 • U benoemt en analyseert morele dilemma’s uit de eigen praktijk op een gestructureerde wijze
 • U kiest de juiste gespreksmethode voor het oplossen van morele dilemma’s van uzelf of uw collega
 • U kunt de oplossing voor een dilemma verantwoorden
 • U geeft aan wat het belang is van het bespreken van de dilemma’s
 • U signaleert en bespreekt beroepsethische kwesties in de eigen praktijk

Programma

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Inleiding ethiek
 • Stappenplan
 • Moreel beraad leiden
 • Socratische methode
 • Voorwaarden moreel beraad
 • Hermeneutische methode

Beoordelingen

Plaats een reactie