← Vorige pagina

Frozen Shoulder – de fysiotherapeutische aanpak anno 2020

kosten: 250
Vakdomein: Algemeen, Manueel
Accreditatiepunten: 7
Cursusvorm: Cursus

De Nederlandse Praktijkrichtlijn Frozen Shoulder voor fysiotherapeuten is op 1 maart 2017 gepubliceerd in opdracht van Schouder-netwerken Nederland (SNN). Je kunt hem downloaden op: http://www.schoudernetwerk.nl/page/richtlijn-frozen-shoulder-2017

De Amerikaanse richtlijn voor fysiotherapeuten (APTA richtlijn 2013) ‘Adhesive Capsulitis: Clinical Practice Guidelines linked to the International Classification of Functioning, Disability and Health’ is door de SNN-expertgroep* aangepast en geactualiseerd naar de huidige situatie in Nederland. Ten opzichte van de APTA richtlijn is wetenschappelijke literatuur uit de jaren 2012 tot en met 2015 en expert-opinie van de Frozen Shoulder (FS)-werkgroep toegevoegd.

Inhoud

Tijdens deze cursus zal zowel theoretisch als praktisch worden ingegaan op de bijzonderheden van het klinisch redeneerproces bij patiënten met een FS en de nieuwste ontwikkelingen anno 2020.
Met behulp van de duidelijke definitie uit de SNN-richtlijn kan nu beter onderscheid worden gemaakt met de talloze andere vormen van ‘stijve’ schouders (differentiaaldiagnostiek). U krijgt antwoord op de vraag waarom het niet eenvoudig is voor fysiotherapeuten en huisartsen om vanaf het prille begin van de FS de diagnose te stellen.

Om in een vroeg stadium het patroon van de FS te herkennen kunnen – naast ervaring en de nodige theoretische kennis – specifieke onderzoekvaardigheden een welkome bijdrage leveren , zoals het gecentreerd en geleid actief concentrisch en excentrisch bewegen van de schoudergordel met de ‘Combined Reductietest’.
De mate van weefselreactiviteit (laag, matig en hoog) en de mate van psychosociale belastbaarheid zijn bepalend voor de aard en juiste dosering van de interventie (uitleggen, sturen, begeleiden, ontspannen, mobiliseren, manipuleren, actief oefenen). Het gebruik van metaforen kan bij het uitleggen zeer van pas te komen.

U zult tijdens de cursus uitleg krijgen waarom tijdens de hoog reactieve ontstekingsfase (Freezing fase) ‘overal aan getrokken mag (en moet) worden’… behalve aan de pijnlijk beperkte schouder. En dat het ‘use it or loose it’-principe van – in dit geval – het collagene bindweefsel – leidend is bij de therapiekeuze in dit stadium.Er gaat dus veel aandacht naar het ‘gezonde’ collagene bindweefsel rondom het geïnflammeerde synoviale en langzaam steeds meer contracte fibreuze glenohumerale kapsel. Ook het benige skelet, kraakbeenweefsel en collagene bindweefsel van het perifere zenuwstelsel (neurodynamica!) dient regelmatig belastingprikkels te ontvangen tijdens het langdurige FS-proces. U leert geleid-actief en zuiver actief systematisch te bewegen richting eindstanden met opbouw van mono- naar polyarticulaire structuren in de laag reactieve fase met behulp van de circumductie- en deviatiebeweging. En daarbij onderscheid te maken tussen rotatorcuff- en krachtspieractiviteit.

Het samen met de patiënt SMART formuleren van subdoelen en hoofddoel helpt mee om de langdurige behandeling efficiënt te laten verlopen en bevredigend voor alle partijen te kunnen beëindigen met een evaluatiemoment op langere termijn.

Doelstellingen

Na deze cursus kan de cursist op basis van het meest recente en wetenschappelijk beste bewijs:

  • het patroon van de FS herkennen en de FS onderscheiden van een 5-tal differentiaaldiagnostische mogelijkheden
  • het bijbehorend lichamelijk onderzoek naar behoren uitvoeren
  • het proces van de FS klinimetrisch volgen conform het aangeboden FS-protocol
  • de behandelinterventies toepassen bij de 3 verschillende maten van reactiviteit
  • de dosering (frequentie en intensiteit) ervan op de gepaste wijze evalueren (onder andere met de ‘24 uur regel’)
  • de patiënt met een FS indelen in het juiste richtlijnprofiel
  • de patiënt met een FS in een vroeg en hoog reactief stadium geruststellen, uitleggen wat er aan de hand is en daarmee het pijnniveau significant verlagen
  • de patiënt met een FS zonder frustratie begeleiden gedurende het lange traject van 1 tot zelfs 2 jaar…

Beoordelingen

Plaats een reactie