← Vorige pagina

Basiscursus ‘Functiestoornissen van de bekkenbodem in breed perspectief’

kosten: 1195
Vakdomein: Algemeen
Accreditatiepunten: 40
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Mensen worden zich steeds bewuster van hun eigen gezondheid en de zelfzorg daarin. Voorheen was het bij stoornissen in het bekkenbodemgebied, bijvoorbeeld na een bevalling of bij het ouder worden, niet vanzelfsprekend dat men hulp bij die zelfzorg vroeg. Het bekkenbodemgebied werd als taboe beschouwd. Dit is gelukkig minder geworden, nu men ziet hoeveel positieve inbreng onder andere de fysiotherapeutische zorg kan hebben. Dat betekent dat deze zorg veelvuldig gevraagd wordt. Van de fysiotherapeut die tegenwoordig mensen met bekkenbodemklachten behandelt, wordt verwacht dat hij of zij beschikt over specifieke kennis en vaardigheden en daarnaast een goede attitude heeft.

De cursusinhoud sluit aan op het methodisch werken, zoals dat in de centrale richtlijn ‘Stressincontinentie’ wordt beschreven. In theorie en praktijk worden functie en functiestoornissen van de bekkenbodem behandeld, zowel op het niveau van weefsel/orgaan als op persoonsniveau gerelateerd aan leeftijd en geslacht.

De onderwerpen in de cursus zijn gerangschikt in themablokken. Oefentherapie heeft in de NPi-cursussen over dit thema altijd prioriteit en een sterk accent gehad. Dit zal zo blijven en zelfs worden uitgebreid en aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen. In deze praktische cursus zal derhalve veel worden gewerkt met casuïstiek en praktijk in kleine subgroepen van maximaal 16 cursisten. Dit om het hele scala van oefentherapie in zijn volle omvang goed aan bod te laten komen. Tijdens de cursus zullen regelmatig evaluatiemomenten worden ingepland om een optimaal leerresultaat te bewerkstelligen. Aangezien de behandeling en begeleiding van kinderen (onder 16 jaar) en oudere patiënten (boven 70 jaar) om een heel specifieke aanpak vraagt, wordt deze doelgroep in de cursus niet besproken.

Doel

Na de cursus kan de deelnemer met de in de cursus aangeboden kennis op methodische wijze en met een juiste attitude mensen behandelen en begeleiden met functiestoornissen van de bekkenbodem met in achtneming van verschillende patiëntvariabelen, zoals leeftijd en geslacht. Na de cursus kan de deelnemer met de in de cursus aangeboden kennis op methodische wijze en met een juiste attitude mensen behandelen en begeleiden met functiestoornissen van de bekkenbodem met in achtneming van verschillende patiëntvariabelen, zoals leeftijd en geslacht.

Beoordelingen

Plaats een reactie