← Vorige pagina

Functionele (fysio)therapie op een longstay somatiek-afdeling

kosten: 920
Vakdomein: Algemeen, Geriatrie
Accreditatiepunten: 32
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Van langdurige revalidatie tot optimale zorg voor kwaliteit van leven

Op een somatische longstay-afdeling van een verpleeghuis, maar ook in de zorgcentra en in de thuissituatie, bevinden zich patiënten die zodanig gehandicapt zijn dat een vorm van zelfstandigheid niet of na langdurig trainen te bereiken is. De bijdrage die de fysiotherapeut kan leveren is dan vooral gericht zijn op een zo groot mogelijke kwaliteit van leven.

In deze cursus zal aandacht worden besteed aan de vele mogelijkheden die de fysiotherapeut ter beschikking staan om deze bijdrage aan het optimaliseren van de kwaliteit van leven te kunnen leveren. Het kan zijn dat na de revalidatie de doelen moeten worden bijgesteld en gezocht moet worden naar een nieuw evenwicht tussen ‘restvermogen’ en het gebruik daarvan voor een optimale levenskwaliteit. De methodiek moet adequaat zijn afgestemd op de te trainen vaardigheid en ook het trainen zelf moet voldoende intensief zijn.
Om een zo groot mogelijke zelfstandigheid te bereiken of om deze vast te houden in weerwil van een chronische progressieve aandoening, is trainen met een basisintensiteit essentieel; maar dit moet wel mogelijk zijn. Inzicht in wat haalbaar is en wat toepasbaar is voor de patiënt is daarbij cruciaal. De training is gericht zijn op het behouden of aanpassen van een zo optimaal mogelijke functionaliteit; datgene wat geleerd wordt, moet te incorporeren zijn in het ritme van alle dag en moet zoveel mogelijk toepasbaar bij de verzorging van de patiënt.
Dat kan voor de ene patiënt een training zijn om het opstaan opnieuw te verwerven, voor een ander kan dat een training zijn die gericht is op transfers, om zo in staat te zijn zelf mee te helpen bij het in/uit bed komen.
Het ‘restvermogen’ van de patiënt is een niet te onderschatten basis voor zijn kwaliteit van leven. Zitten in een rolstoel kan een kwelling zijn als je niet in staat bent te gaan verzitten. Verzitten eist een bepaald vermogen, en dat vermogen moet in stand gehouden worden zolang het gaat.

Vaak is de fysiotherapeut een van de eersten, die ziet dat een functie verloren gaat en het vereist van hem/haar een grote alertheid, invoelingsvermogen en flexibiliteit in het creëren van oplossingen met zo optimaal mogelijk behoud van levenskwaliteit.
In de cursus wordt aandacht besteed aan het fysiologische verouderingsproces in relatie met veranderingen in belastbaarheid en trainbaarheid, de plaats van ‘functionele fysiotherapie’ in een longstay-situatie, cognitieve en neuropsychologische aspecten en multiprofessionele samenwerking.

Aan de orde komen cognitieve functiestoornissen (neglect), typische bewegingsstoornissen (pusher), veranderingen in belastbaarheid en trainbaarheid, stoornissen met betrekking tot alignment, de ‘contracturen problematiek’, spasticiteit, rigiditeit, tonus en rompbewegingen. De mogelijkheid wordt geschapen om samen met patiënten zowel het onderzoeken als het oefenen te demonstreren /oefenen. Met elkaar zullen praktisch worden geoefend: het gaan staan, het herleren van lopen, bedhoudingen en diverse transfers.

Plaats

Eerste en derde cursusdag: Bilderberg hotel de Buunderkamp te Wolfheze; tweede en vierde cursusdag: Verpleeghuis Waelwick te Ewijk.

Doel

Na de cursus kunnen fysiotherapeuten, die werkzaam zijn met ouderen en/of gehandicapten die hun zelfstandigheid hebben moeten inleveren en afhankelijk zijn geworden van anderen, het niveau van functionaliteit van de patiënt bepalen dat op dat moment geldend is, rekening houdend met lichamelijk maar ook neuropsychologische vermindering. Tevens kunnen zij bepalen of en in hoeverre deze functionaliteit nog is uit te bouwen en hoe dit vermogen zo optimaal mogelijk te gebruiken is bij de dagelijkse activiteiten.

Beoordelingen

Plaats een reactie