← Vorige pagina

Fysieke Fitheid Voor Kinderen met een Beperking

kosten: 1037
Vakdomein: Algemeen, Kinder
Accreditatiepunten: 27
Cursusvorm: Cursus

Inzicht krijgen in en leren toepassen van de onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden bij kinderen, waar de fysieke fitheid een probleem is. Na het volgen van de cursus kan de cursist een kind met problemen binnen de fysieke fitheid herkennen en hier een adequaat onderzoeks- en behandelprogramma voor opstellen en uitvoeren.

Resultaat

Na het volgen van de cursus:

 • Kun je de verschillende doelgroepen benoemen binnen het vakgebied fitheid bij kinderen
 • Kun je de verschillende diagnosegroepen benoemen
 • Kun je intakegegevens en de gegevens vanuit klinimetrie op correcte wijze interpreteren
 • Kun je een individueel fitheidsprogramma opstellen
 • Kun je interventies uitvoeren (op methodisch, didactisch en pedagogisch vlak) behorend bij de opgestelde fitheidsprogramma’s
 • Kun je resultaten van fitheidsprogramma’s evalueren

Programma

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Diagnosegroepen met bijbehorende symptomen beschrijven
 • De norm gezond bewegen
 • Inspanningsfysiologie algemeen
 • Inspanningsfysiologie ten aanzien van de diagnosegroepen
 • Inspanningstesten bij kinderen
 • Specifieke trainingsprogramma’s opzetten
 • Uitvoeren van interventies (op methodisch, didactisch en pedagogisch vlak) behorende bij een fitheidsprogramma
 • Evaluatie effect fitheidsverbeterende training
 • Mogelijkheden om in ADL/omgeving fitheidsprogramma’s/-activiteiten te implementeren

Beoordelingen

Plaats een reactie