← Vorige pagina

Fysiotherapie in de palliatieve fase bij patiënten met longaandoeningen

kosten: 240
Vakdomein: Algemeen
Accreditatiepunten: 6
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Vroeger werden de curatieve fase en de palliatieve fase bij mensen met longaandoeningen van elkaar gescheiden. Tegenwoordig zijn beleid en praktijk er meer op gericht de fasen geleidelijk in elkaar over te laten gaan. Langzamerhand maakt de op (tijdelijk) herstel gerichte behandeling plaats voor een behandeling waarin het levenseinde centraler komt te staan en waarin andere waarden spelen. Naast de zorg voor lichamelijk welzijn is er aandacht voor geestelijk welzijn. In de oncologische zorg is deze verschuiving het meest duidelijk. Bij aandoeningen zoals chronisch progressieve neurologische en cardiologische ziekten, en longziekten is dit zorgconcept al langer gangbaar.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2002 een vernieuwde definitie van palliatieve zorg opgesteld:
‘Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met problemen die gerelateerd zijn aan een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.’

In deze cursus wordt de palliatieve zorg in het algemeen en de fysiotherapeutische zorg in het bijzonder besproken. Hierin staan onder andere de onderwerpen rond signalering, Advanced Care Planning, dyspnoe, vermoeidheid en angst een centrale rol.

Doel

Na de cursus kan de deelnemer de in de palliatieve fase verkerende longpatiënt zo optimaal mogelijk behandelen en begeleiden.

Subdoelen

 • Kennis hebben van het verschil tussen curatief en palliatief beleid en de overgang van de curatieve zorg naar palliatieve zorg.
 • Leren hoe en wanneer en door wie de palliatieve fase gemarkeerd wordt bij longaandoeningen.
 • Kennis hebben van het “breathing, thinking , functioning model” .
 • Kennis hebben van specifieke aandachtspunten van de zorg in de palliatieve fase.
 • Kunnen bespreken van slecht nieuws
 • Inzicht hebben in verschillen tussen de palliatieve fase bij oncologie, bij veroudering en bij longaandoeningen.
 • Kennis hebben van doel en inhoud Advance Care Planning bij COPD
 • Bespreekbaar kunnen maken van emoties als hoop, boosheid en ontkenning.
 • Kortademigheid kunnen bestrijden.
 • Kennis hebben van soorten beademing
 • Procedures en wetgeving kennen bij palliatieve sedatie en euthanasie
 • Kennis hebben van doelen en de toegevoegde waarde van de fysiotherapeut in deze fase.
 • Fysiotherapeutisch kunnen handelen bij dyspnoe, bij angst, vermoeidheid, afhankelijkheid.
 • Kennis hebben van palliatieve zorg thuis in breedste zin ( zingeving, ethiek, relaties, verlies en rouw) en de rol van palliatief- of longverpleegkundige en thuiszorg.
 • Kennis hebben van de organisatie in Nederland van de palliatieve zorg.
 • Inzichten verwerven in de reacties van mensen die met verlies van gezondheid en van hun leven worden geconfronteerd.
 • Concrete handvatten bieden voor professionele hulp bij verlies en verdriet.

Beoordelingen

Plaats een reactie