← Vorige pagina

Fysiotherapie op de Intensive Care-afdeling

kosten: 600
Vakdomein: Algemeen
Accreditatiepunten: 18
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

De behandelingsmogelijkheden voor patiënten op Intensive Care(IC)-afdelingen zijn in de laatste twee decennia enorm toegenomen. In het team van hulpverleners op de IC-afdeling heeft de fysiotherapeut een belangrijke functie, met als taken de preventie en behandeling van pulmonale complicaties en preventie en behandeling betreffende functiestoornissen van het bewegingssysteem.

Tijdens de cursus zal een intensivist de IC populatie beschrijven, waarbij zowel de chirurgische als de niet-chirurgische patiënt aan de orde komt. Belangrijke aandachtspunten, zoals voeding en de criteria wanneer wel of juist niet een patiënt te oefenen, zullen daarbij ook worden besproken. Aan de hand hiervan wordende fysiotherapeutisch aangrijpingspunten en behandelmogelijkheden besproken. Problemen rondom de geïntubeerde beademde patiënt en verschillende beademingsvormen zullen aan de orde komen.

Het verblijf op de IC-afdeling heeft inactiviteit van het bewegingssysteem tot gevolg. Preventie en behandeling ten aanzien van de gevolgen van deze inactiviteit is voor de fysiotherapeut een belangrijke taak en zullen belicht worden in de cursus. De rol van de fysiotherapeut in de nazorg voor IC patiënten zal ook toegelicht worden.

Het laatste nieuws over de Nederlandse ‘Evidence Statement Fysiotherapie op de IC’ zal worden gepresenteerd alsmede een kort overzicht van de inhoud. Tijdens de gehele cursus zal nadruk gelegd worden op handelen en behandelen in een multidisciplinair team. Per onderwerp zullen zowel de medische als de fysiotherapeutische aspecten worden belicht. Het stellen van doelen en het methodisch handelen zijn belangrijke voorwaarden om op waardevolle wijze in een dergelijk team te functioneren. De cursus die het Nederlands Paramedisch Instituut hiermee aanbiedt is basaal van opzet en richt zich op algemene en postoperatieve IC-afdelingen.

Doel

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer inzicht in het methodisch werken als fysiotherapeut op de Intensive Care-afdeling en kan voor de verschillende besproken patiëntengroepen behandeldoelen en behandelkeuzes formuleren.

Beoordelingen

Plaats een reactie