← Vorige pagina

Gedragsverandering bij cliënten; een training voor paramedici

kosten: 595
Vakdomein: Algemeen
Accreditatiepunten: 18
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Deze cursus is ontwikkeld voor paramedici (fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere paramedici) met een coachende en adviserende taak, die zich met name richten op de zelfredzaamheid van de cliënt en die hun coachende rol als therapeut willen verdiepen. De twee trainers (Alex Vaassen, trainer/coach & oefentherapeut Mensendieck en Liesbeth van Zuiden, trainer/coach & fysiotherapeut) reiken vanuit de NLP-principes en het ‘oplossingsgerichte werk’ technieken aan die bij uitstek te gebruiken zijn in de paramedische praktijk. Beide trainers zijn tot NLP-trainer en coach opgeleid op het NTI NLP en hebben een eigen coaching- en trainingspraktijk “spirit2move”. Daarnaast zetten zij hun rijke academische en praktische ervaring en kennis tijdens de cursus in.

Heeft u wel eens heel veel energie en motivatie in een cliënt gestoken en toch de cliënt niet in beweging weten te krijgen? Is het u ooit wel eens gebeurd dat een cliënt alles lijkt te hebben begrepen, alles heeft geleerd en toch niet in staat blijkt te zijn z’n gedrag te kunnen aanpassen? En weer terugvalt in zijn oude (gedrags-/bewegings)patroon? Heeft u zich wel eens afgevraagd waar dat vandaan komt of hoe dat komt? Heeft u een of meerdere van deze vragen met “Ja” beantwoord, dan geeft deze cursus u inzicht in hoe u handelt en het effect daarvan op uw cliënt. Tevens leert u een aantal technieken om u en uw patiënt in de juiste richting ‘in beweging’ te krijgen.

Veel gedachten van cliënten over wat er met hen aan de hand is, zijn onbewust en kunnen nog niet door hen onder woorden worden gebracht. Als gedachten worden uitgesproken, dan komt dat tot uiting in woorden, woorden die uitgesproken worden leiden tot daden en daden kunnen leiden tot verandering. Wat als je nu je gedachten zou kunnen veranderen? En wat zou er mogelijk kunnen zijn als je gedachten in woorden kunt vatten die op hun beurt tot veranderd gedrag leiden? De paramedicus leert in deze cursus hoe hij de cliënt in staat kan stellen z’n gedachten en de daaruit volgende woorden in daden kan omzetten. Daarbij maakt hij gebruik van suggesties in het taalgebruik om de cliënt in beweging te krijgen naar zijn/haar doel.

In de cursus is er naast theoretische uitleg veel ruimte voor praktijk. Er wordt veel tijd besteed aan het oefenen in groepjes. Ervarings-, bewustwordings- en observatieoefeningen zijn belangrijke elementen in deze cursus, zodat de opgedane kennis direct in praktijk kan worden gebracht.

Doel

Na de cursus heeft de deelnemer meer inzicht in de ‘beweeg’redenen achter het gedrag van cliënten. Tevens kan de deelnemer makkelijker aansluiten bij datgene wat de cliënt aangeeft, om van daaruit de cliënt te laten bewegen naar de doelen die samen met de cliënt gesteld zijn. Deze cursus biedt voor paramedici een introductie in de methode Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP).

Beoordelingen

Plaats een reactie