← Vorige pagina

Geriatrische revalidatiezorg vanuit ziekenhuis naar de eerste lijn

kosten: 450
Vakdomein: Algemeen, Geriatrie
Accreditatiepunten: 18
Cursusvorm: Cursus

Ouderen worden steeds fitter en leven langer. Echter de gemiddelde leeftijd waarop we onze eerste chronische ziekte krijgen daalt al tot in het 40ste levensjaar. Daarnaast komt ‘ouderdom met gebreken’ en nemen het aantal ziekenhuisopnames en gezondheidsproblemen toe. In deze cursus gaan we in op ‘het weer kunnen meedoen’ van een oudere. De overheid stimuleert mensen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en daar komt veel bij kijken. Soms is dit alleen mogelijk met een heel systeem van mantelzorg en professionele hulpverlening.

De docenten van deze cursus hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het werken aan (revalidatie-) doelen bij ouderen. Vaak heeft de oudere een ziekenhuisopname of verblijf in Geriatrisch Revalidatie Centrum achter de rug voor hij/zij weer thuis is. Om als eerstelijns fysiotherapeut adequaat in te spelen op de zorgvraag van de oudere die terugkeert vanuit een tweedelijns revalidatietraject, is het belangrijk te weten wat zich tijdens dit traject heeft afgespeeld en hoe je hier vervolgens vanuit de eerste lijn goed bij aansluit.

Tijdens deze cursus staat het trainen in de thuissituatie centraal, maar wel met een multidimensionale bril. Hoe kun je multidisciplinair samenwerken en hoe betrek je het netwerk? Welke oefenvormen, intensiteit en doelstellingen kies je? Hoe schat je in hoe een oudere nieuwe vaardigheden leert? Kan iemand met geheugenproblemen nog wel nieuwe dingen leren? Hoe beoordeel ik de veiligheid van bewegen? Wat kunnen andere zorgverleners betekenen en hoe interpreteer ik testresultaten van anderen?

Leerdoelen

De cursist kan

  • gekoppeld aan (eigen) casuïstiek een revalidatie behandelplan opzetten voor ouderen met functionele doelen
  • een functioneel oefenprogramma opstellen in diverse omstandigheden (thuis, buiten, op de praktijk)
  • de cognitieve vaardigheden en leerbaarheid van een cliënt inschatten (hoe herken je signalen en welke leerstrategie kun je toepassen)
  • de doelen/hulpvraag van de cliënt bepalen en het supportsysteem van de cliënt begeleiden vanuit een coachende rol
  • bij het bepalen van de doelen en de hulpvraag rekening houden met factoren als cardiale/ pulmonale problematiek bij ouderen, fractuurgenezing bij ouderen, spiermassaopbouw en conditie bij ouderen (sarcopenie), de rol van medicatie , perifeer vasculaire problematiek
  • inzichten uit actuele wetenschappelijk onderzoek rond Geriatrische Revalidatie vertalen naar de dagelijkse praktijk

Beoordelingen

Plaats een reactie