← Vorige pagina

Gerontopsychiatrie

(beoordeel deze cursus)
 • Prijs:
  0
 • Accreditatiepunten:
  18 punten
 • Prijs per punt:
  € 0
 • Vakdomein:
  Kwaliteitsdeel
 • Cursusvorm:
  Cursus
 • website: BTSG

  De basistraining gerontopsychiatrie van BTSG leert je omgaan met psychiatrische problematiek. Medewerkers in zorgorganisaties krijgen (steeds) vaker te maken met ouderen met een psychiatrische problematiek. Uit een recent onderzoek onder medewerkers van zorgcentra bleek dat niet meer dan tien procent van hen aangaf over voldoende vaardigheden te beschikken voor de begeleiding van deze cliënten. Meer dan de helft van de ondervraagden gaf aan meer scholing op dit gebied te willen hebben. Als medewerkers over onvoldoende kennis en vaardigheden beschikken, heeft dat niet alleen negatieve gevolgen voor de cliënten, maar ook voor de medewerkers zelf. Ze voelen zich tekortschieten en hebben minder plezier in het werk

  Inventarisatie vooraf
  Voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers een vragenlijst waarin onder andere gevraagd wordt situaties te beschrijven waarin problematisch ervaren gedrag speelde.

  Inhoud

  • Kennis van relevante ziektebeelden
   • Persoonlijkheidsstoornissen zoals angststoornissen (obsessief/ compulsieve en afhankelijke stoornissen), persoonlijkheidsstoornissen met theatraal, emotioneel grillig gedrag, paranoïdie/ziekelijke achterdocht; psychose; apathisch gedrag, dwangmatig /claimend gedrag.
   • Borderline
   • Stemmingsstoornissen
   • Agressief gedrag

   Bij elk onderdeel wordt ingegaan op oorzaken / ontstaan, omgang, tips en wordt een opdracht uitgevoerd.

  • Communicatieve vaardigheden
   Oefenen van communicatieve vaardigheden zoals luisteren, samenvatten en doorvragen, onderhandelen met de cliënt en assertief kunnen reageren.
  • De ABC-methode
   Een methode om het ontstaan van probleemgedrag op het spoor te komen en een plan te maken om er anders mee om te gaan.
  • Het crisis-ontwikkelingsmodel: escalatie vs. de-escalatie
   De ontwikkeling van een conflict of crises verloopt volgens een aantal fasen. Het crisisontwikkelingsmodel brengt het verloop van de crises in kaart en helpt een beeld te vormen van de mogelijkheden om escalatie te voorkomen.
  • Samenwerking en intervisie
   Delen van elkaars kwaliteiten en valkuilen in de omgang met de cliëntengroep en samen één lijn trekken. Samenwerking en effectief leren geven en ontvangen van feedback.
  • Aan de slag met de acteur.
   Medewerkers oefenen in het toepassen van vaardigheden / voor hen moeilijke situaties als het gaat om de omgang met psychiatrische patiënten.

  Beoordelingen

  Plaats een reactie