← Vorige pagina

Goal setting voor doelgerichte en cliëntgerichte therapie

kosten: 440
Vakdomein: Algemeen
Accreditatiepunten: 15
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

In deze cursus leert u de stappen van de Patiënt Specifieke Goal-setting methode (PSG) te integreren in het methodisch handelen. De PSG is gebaseerd op de originele PSK (Patiënt Specifieke Klachten), een veel gebruikt meetinstrumenten in de fysiotherapie. De PSG draagt bij aan het meer doelgericht en cliëntgericht werken, waarbij gezamenlijke besluitvorming, meten en monitoren van de patiënt centraal staan. De inhoud van de cursus sluit aan bij het Beroepsprofiel Fysiotherapeut en de KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering.

In een kort filmpje, dat u hier kunt bekijken, wordt helder uitgelegd wat Patiënt Specifieke Goal-setting inhoudt.

De cursus bestaat uit drie dagdelen van 3 uur, bestaande uit praktische en interactieve sessies. Het bespreken en geven van peerfeedback op eigen video-/audio-opnames (van gesprekken met cliënten op de eigen werkplek) vormen een belangrijk onderdeel van de cursusbijeenkomsten. De theoretische achtergrond van de methode wordt ter voorbereiding en verdieping aangeboden.

Deze cursus kan worden gevolgd door alle fysio-/oefen-/ergotherapeuten die werken met volwassen cliënten (met chronische problematiek). Er is geen extra voorkennis nodig. Het is een voordeel als de deelnemer de PSK al in de praktijk hanteert.

Doel

Het doel van deze cursus is om de therapeut te leren om op een gestructureerde manier de cliënt actief te betrekken in het goal-setting proces, en daarmee een bijdrage te leveren aan het bieden van meer doelgerichte en cliëntgerichte therapie. Na deze cursus kan de deelnemer de PSG-methode geïntegreerd toepassen in het methodisch handelen.

Beoordelingen

Plaats een reactie