← Vorige pagina

Hartfalen (voor eerstelijns fysiotherapeuten)

kosten: 840
Vakdomein: Algemeen
Accreditatiepunten: 23
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

De belangstelling voor het behandelen van hartpatiënten door fysiotherapeuten in de eerste lijn is de laatste jaren sterk toegenomen. Na het volgen van de poliklinische revalidatie in een tweedelijns instelling komen deze patiënten regelmatig in de eerste lijn voor het volgen van een beweegprogramma of voor individuele begeleiding.

Er bestaat een duidelijke groei van het aantal patiënten met de specifieke diagnose hartfalen. Het aantal hartfalen-poliklinieken is fors gegroeid. Aangezien de risico’s op complicaties bij deze patiëntengroep groter zijn dan bij de reguliere post-infarct patiënt of post-CABG patiënt is de behoefte aan deskundigheidsbevordering voor eerstelijns fysiotherapeuten voor de hartfalen- patiënt daarom groot.

Een gedegen basiskennis van de cardiologie en de trainingsleer is een vereiste voordat men met deze patiëntengroep aan de slag gaat.

Tijdens de eerste cursusdag komen daarom de volgende onderwerpen aan de orde:

  • inspanningsfysiologische principes bij het trainen van hartpatiënten;
  • anatomie, pathofysiologie, interventies en medicatie bij coronaire aandoeningen;
  • hoe te handelen bij optredende klachten van de patiënt en bij calamiteiten;

De tweede en derde cursusdag staan vervolgens in het teken van de specifieke hartfalen-problematiek

Het accent van deze cursus ligt op de effectieve beïnvloeding door interval- en duurtraining van de functie van het perifere vaatstelsel en de pompfunctie van het hart. De trainingsmogelijkheden, het analyseren en begeleiden worden geplaatst in het kader van het prognostisch gezondheidsprofiel van de patiënt. Hierbij komen met name doelstellingen op het niveau van activiteiten en participatie aan de orde. Tevens wordt aandacht besteed aan de risico’s die verbonden zijn aan trainen en het opstellen van een adequaat trainingsschema, dat naadloos aansluit op het revalidatieprogramma van het ziekenhuis of revalidatiecentrum.
Centraal in de cursus staan de veranderingen in de pompfunctie van het hart bij hartfalen, de gevolgen voor het perifere vaatstelsel, de adaptatie- en compensatieprocessen. Verder wordt er aandacht besteed aan de klassering van de verschillende vormen van hartfalen en de mogelijke trainingsvormen bij deze patiënten.

Let op: dit is een cursus die alleen de hartfalen-patiënt betreft en niet de ‘reguliere’ post-infarct patiënt of post-CABG patiënt.

Doel

Na de cursus kan de deelnemer verschillende trainingsvormen voor hartfalenpatiënten benoemen, is op de hoogte van de risico’s die daar aan verbonden zijn en kan de signalen daarvan herkennen. Tevens kan de deelnemer een adequaat behandelplan opstellen dat naadloos aansluit op het revalidatieprogramma van het ziekenhuis of revalidatiecentrum.

Beoordelingen

Plaats een reactie