← Vorige pagina

Hoofd-, hals- en nekklachten: a state of the art

kosten: 480
Vakdomein: Algemeen, Orofaciaal
Accreditatiepunten: 20
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Cursusinhoud

Veel cliënten met klachten waarin het disfunctioneren van de halswervelkolom een rol speelt raadplegen een fysiotherapeut of oefentherapeut. Vanuit de basisopleiding fysiotherapie / oefentherapie is de kennis uit de fundamentele kennisdomeinen die nodig is om deze cliëntencategorie te begrijpen vaak ontoereikend. In deze cursus is het centrale thema de state of the art van het (dis)functioneren van de halswervelkolom. De kennisdomeinen waar aanspraak op wordt gemaakt zijn de beschrijvende en functionele anatomie, kinesiologie, pathofysiologie, pathomorfologie en de gedragswetenschappen.

Leerlijn ‘Hoofd/nek’

Binnen het NPi-scholingsaanbod maakt de cursus ‘Hoofd-, hals- en nekklachten: a state of the art’ onderdeel uit van een leerlijn betreffende de hoofd/nekregio; zie onderstaande grafische weergave van de leerlijn.

Het is niet noodzakelijk of verplicht om de cursussen binnen deze leerlijn in de aangegeven voorkeursvolgorde te volgen. Op basis van eigen inzicht en individuele leerbehoefte bepaalt u zelf waar u insteekt in deze leerlijn. Wel verdient het nadrukkelijke aanbeveling om voorafgaand aan de cursus ‘Hoofd-, hals- en nekklachten: a state of the art’, de cursus ‘Cervicobrachiale pijnklachten en fysiotherapie’ en de cursus ‘Hoofdpijnklachten en fysiotherapie’ kennis te nemen van de inhoud van de eendaagse cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ (voorheen: ‘Fysiotherapie: kunst en kunde’). Het tijdens deze cursus gepresenteerde conceptuele kader voor het fysiotherapeutisch en oefentherapeutisch handelen vormt namelijk het vertrekpunt van de leerlijn ‘Hoofd/nek’.

Doel

Na de cursus kent de deelnemer de voor de fysiotherapie en oefentherapie relevante klachtenbeelden waarin het disfunctioneren van de halswervelkolom een rol speelt. Bovendien beschikt de deelnemer over kennis uit de bovenstaande kennisdomeinen die voorwaardelijk is voor het fysiotherapeutisch en oefentherapeutisch klinisch redeneren.

Beoordelingen

Plaats een reactie