← Vorige pagina

Hoofd-, hals- en nekklachten: a state of the art

kosten: 480
Vakdomein: Algemeen
Accreditatiepunten: 20
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Veel cliënten met klachten waarin het disfunctioneren van de halswervelkolom een rol speelt raadplegen een fysiotherapeut. Vanuit de basisopleiding fysiotherapie is de kennis uit de fundamentele kennisdomeinen die nodig is om deze cliëntencategorie te begrijpen vaak ontoereikend.

In deze cursus is het centrale thema de state of the art van het (dis)functioneren van de halswervelkolom.
De kennisdomeinen waar aanspraak op wordt gemaakt zijn de beschrijvende en functionele anatomie, kinesiologie, pathofysiologie en pathomorfologie.

Leerlijn ‘Hoofd/nek’

De cursus ‘Hoofd-, hals- en nekklachten’ maakt onderdeel uit van een leerlijn betreffende de hoofd/nekregio binnen het NPi-scholingsaanbod. Voor nadere informatie over deze leerlijn zie hieronder. De eendaagse cursus ‘Fysiotherapie: kunst en kunde’ (voorheen Basisdag ‘Meerdimensionaal belasting-belastbaarheidsmodel’) vormt het startpunt van deze leerlijn. Het is niet noodzakelijk of verplicht om de cursussen binnen deze leerlijn in de aangegeven voorkeursvolgorde te volgen. Op basis van eigen inzicht en individuele leerbehoefte bepaalt u zelf waar u insteekt in deze leerlijn. Om in te kunnen schrijven voor de cursus ‘Hoofd-, hals- en nekkachten’ is het wel een voorwaarde dat u de cursusdag ‘Fysiotherapie: kunst en kunde’ na 2005 heeft gevolgd. Mocht dat niet het geval zijn, dan verzoeken wij u om u ook in te schrijven voor de cursus ‘Fysiotherapie: kunst en kunde’ d.d. zaterdag 21 maart 2015. Het inschrijfformulier voor deze cursus vindt u hier.

Doel

Na de cursus kent de deelnemer de voor de fysiotherapie relevante klachtenbeelden waarin het disfunctioneren van de halswervelkolom een rol speelt. Bovendien beschikt de deelnemer over kennis uit de bovenstaande kennisdomeinen die voorwaardelijk is voor het fysiotherapeutisch klinisch redeneren.

Beoordelingen

Plaats een reactie