← Vorige pagina

Fysiotherapie en medicatie: een inleiding (basismodule algemene farmacologie)

kosten: 350
Vakdomein: Algemeen, Arbeids, Bekken, Geriatrie, Kinder, Manueel, Oedeem, Oncologie, Orofaciaal, Psychosomatisch, Sport
Accreditatiepunten: 7
Cursusvorm: Cursus, Lezing, Symposium of congres

Steeds meer mensen gebruiken medicijnen door de toename van welvaartsziekten en de vergrijzing. Fysiotherapeuten kunnen derhalve veelvuldig te maken kunnen hebben met medicijnengebruik. Omdat medicijnen gevolgen kunnen hebben voor de fysiotherapeutische behandelingen (en vice versa), is het voor de fysiotherapeuten van belang om hun kennisgebied uit te breiden tot medicijngebruik.

In deze cursus leert u wat uw rol kan zijn betreffende het medicijngebruik van uw patiënten en waarom u die rol juist wel of juist niet moet innemen. Wat betekent het medicijngebruik voor het fysiotherapeutische handelen? Al deze en nog meer vragen worden beantwoord in deze cursus waarin casuïstiek, (groeps)opdrachten en colleges elkaar afwisselen. Deze cursus heeft een praktische beroepsspecifieke all-you-need-to-know insteek.

Deze basismodule geeft samen met de andere basismodule (Fysiotherapie en medicatie: farmacologische behandelopties van pijn en musculoskeletale klachten) toegang tot de leergang Fysiotherapie en medicatie. Beide basismodules kunnen in de door u gewenste volgorde worden gevolgd.

Doelgroepen

Basis (algemeen) fysiotherapeut, verbijzonderde fysiotherapeut (alle specialismen), Manueel therapeuten, Extended Scope Specialist (ESS) fysiotherapeuten

Leerdoelen

Aan het einde van deze module:

 • Herkent de cursist het belang van farmacologie voor de fysiotherapeut
 • Heeft de cursist basiskennis van de meest voorkomende medicatie in zijn/haar praktijk
 • Heeft de cursist kennis van de wetgeving rondom medicijngebruik
 • Heeft de cursist kennis van de rol en de positie van de fysiotherapeut bij geneesmiddelengebruik
 • Kan de cursist een gedegen medicatieanamnese en –screening afleggen
 • Is de cursist thuis in het gebruik van termen als farmacodynamiek, farmacokinetiek, Tmax en halfwaarde tijd
 • Is de cursist in staat om medicatie-gerelateerde problemen, zoals interacties, bijwerkingen, allergieën, tolerantie en verslaving te signaleren bij zijn/haar patiënten
 • Heeft de cursist kennis van de mogelijke effecten van fysio- en oefentherapie op de werking van medicijnen en vice versa

Waarom deze nascholing

 • Deze nascholing biedt een goed fundament voor elke fysiotherapeut die zich meer wil verdiepen in medicijngebruik en de relatie hiervan met de fysiotherapeutische praktijk
 • Kennis over medicijnen is onontbeerlijk voor een goed zorgverlenerschap
 • De docenten zijn experts op het gebied van fysiotherapie en farmacologie/farmacotherapie
 • De cursus is onderdeel van de leergang Medicijngebruik Fysiotherapie. Een modulaire opleiding tot deskundige in geneesmiddelengebruik binnen het fysiotherapeutisch domein.
 • Een cursus met een duidelijke vertaalslag naar de praktijk

Docent: Hendrik van der Velde en Asmar Al Hadithy

Hendrik van der Velde

Van der Velde is een Master Manueeltherapeut en een Extended Scope Practitioner, met bijzondere interesse in de farmacologie bij fysiotherapie. Hij is auteur van het boek ‘Fysiotherapie en medicatie. Medicijngebruik en implicaties voor fysiotherapeutisch handelen’

 

Dr. Asmar Al Hadithy

Al Hadithy is een BIG-geregistreerde ziekenhuisapotheker (opgeleid in het Erasmus MC) en heeft een doctorsgraad (PhD) in de farmacogenetica en de farmacologie (Rijksuniversiteit Groningen). Hij is (co-)auteur van tientallen wetenschappelijke publicaties en spreker op (inter)nationale bijeenkomsten.

Beoordelingen

Plaats een reactie