← Vorige pagina

Inspanningsfysiologie en oefentherapie

kosten: 690
Vakdomein: Algemeen
Accreditatiepunten: 26
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Blended learning
Deze cursus is blended van vorm.

De cursus bestaat naast fysieke cursusdagen uit een e-learning-module in 3 delen die elke deelnemer individueel dient te doorlopen. Het eerste deel doorloopt u voorafgaand aan de eerste cursusdag, het tweede deel doorloopt u tussen eerste en tweede dag in. Het derde en laatste deel bestaat uit het volgen van een duur- en krachttrainingsprogramma van een cliënt/patiënt ter voorbereiding op de derde bijeenkomst. Het maken van de afzonderlijke delen neemt ongeveer 4-5 uur in beslag. In de voorbereiding op dag 1 en 2 is het boek ‘Inspanningsfysiologie, oefentherapie en training’ leidend. In e-learning-module wordt duidelijk aangegeven welke hoofdstukken bestudeerd moeten worden.

Beschrijving inhoud
Oefentherapie, gegeven door fysio-, ergo- en oefentherapeuten vraagt de laatste jaren meer en meer om onderbouwing vanuit de inspanningsfysiologie en trainingsleer. In de doelstellingen van oefentherapie is dit vaak terug te vinden in termen als ‘vergroten van het lokaal spieruithoudingsvermogen’ of ‘vergroten van de (sub)maximale kracht’ of ’toename van het uithoudingsvermogen in de vorm van anaerobe vermogen’. De kernvraag hierbij is telkens: “Wanneer wordt bewegen trainen?”.

Op basis van de voorbereiding met behulp van de e-learning-modules, wordt de stof op zeer interactieve wijze besproken waarbij het accent ligt op het doorgronden van de kennis en toepassen hiervan in de dagelijkse praktijk. In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan alle inspanningsfysiologische aspecten van (duur-)uithoudingsvermogen en kracht. Er wordt ingegaan op fysiologische veranderingen die in het lichaam optreden als gevolg van fysieke inspanning, waarbij het gestructureerd aanbieden van belastingsprikkels wordt gekoppeld aan fysiologische effecten. Het optreden van deze effecten is gebonden aan een aantal voorwaarden, ook wel trainingsvariabelen genoemd. Anders gezegd: om het anaeroob of aeroob uithoudingsvermogen te verbeteren, moeten er eisen worden gesteld aan de intensiteit, duur en frequentie van de trainingsprikkel om dit doel te bereiken. Dit geldt ook voor het vergroten van verschillende vormen van kracht, zoals explosieve kracht of (sub)maximale kracht.

Daarnaast worden deze zogeheten ’trainingsprincipes’ behandeld, waarvan met name de regel van de ‘specificiteit’ van trainingseffecten uitgebreid aan bod zal komen. Tijdens de cursus worden tevens inspanningsfysiologische testen besproken, waarbij telkens de praktische uitvoerbaarheid door therapeuten op de voorgrond staat. Tevens wordt een uitstapje gemaakt naar het trainen van ouderen en jeugd.

Het boek ‘Inspanningsfysiologie, oefentherapie en training’ (2de druk) is verplicht studiemateriaal voor de e-learningmodule en moet zelf aangeschaft of geleend worden bij een collega.
drs. J.J. de Morree, drs. M.W.A. Jongert, drs. G. van der Poel
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum
ISBN 9789031387328

Doel

Na de cursus kan de deelnemer:

  • voor een cliënt/patiënt een trainingsprogramma van 6-8 weken gericht op het aeroob duuruithoudingsvermogen opzetten, in de praktijk uitvoeren, evalueren en er kritisch op reflecteren;
  • voor een cliënt/patiënt een krachttrainingsprogramma van 4-6 weken opzetten, in de praktijk uitvoeren, evalueren en er kritisch op reflecteren.

Beoordelingen

Plaats een reactie