← Vorige pagina

Joeri Calsius: Psychosomatiek in de praktijk

kosten: 775
Vakdomein: Algemeen, Psychosomatisch
Accreditatiepunten: 26
Cursusvorm: Cursus

Ongeacht hun opleiding of specialisatie worden kinesitherapeuten in toenemende mate geconfronteerd met hulpvragen die het strikt lichamelijke domein overstijgen. Niet enkel mensen met psychosomatische klachten maar ook milde psychopathologie vinden bij hen een aangewezen aanspreekpunt en vertrouwde behandelaar. De holistische benadering die hierbij vereist is vergt echter goed onderbouwde kennis, doelgerichte competenties en bijkomende specifieke vaardigheden met betrekking tot het domein van psychologie en psychosomatiek.

Deze inleidende basiscursus ‘Psychologie en Psychosomatiek in de Somatische Praktijk’ (kortweg PPSP) wil hieraan tegemoetkomen. Hiertoe focussen we op een brede waaier van aanmeldingsklachten die we situeren binnen het ruime psychosomatische spectrum. Hierbij kan het gaan om stress- en spanningsgerelateerde klachten of lichamelijk onverklaarbare symptomen maar evenzeer om meer psychopathologische beelden rond angst, paniek en depressie. Ook persoonlijkheidsproblematiek en psychose komen kort aan bod. Telkens wordt er veel aandacht besteed aan het leren begrijpen van deze klachten binnen hun ruimere context aan onderliggende (neuro-)biologische, psychologische en sociale processen. Hiertoe hanteren we doelbewust een trans-disciplinaire invalshoek waarbij diverse kennisdomeinen zoals bijvoorbeeld klinische psychologie, neurowetenschappen en ook filosofie aan bod komen en ons concrete handvatten aanreiken. Vervolgens vertalen we de opgedane inzichten en vaardigheden vertalen naar de concrete somatische praktijk om onze psychosomatische patiënt meer geïntegreerd te benaderen. Zo komt de somatisch therapeut na een boeiende ontdekkingstocht door diverse –en vaak onderbelichte- domeinen terug thuis op bekend terrein en staat hij/zij sterker beslagen op het soms toch wel gladde ‘psychosomatische ijs’.

Hoewel deze PPSP-cursus een inleidend karakter heeft, beoogt ze niettemin een stevig en gevarieerd fundament te leggen voor de praktiserende therapeut. Hierbij ligt de nadruk zowel op theorievorming en evidentie vanuit divers wetenschappelijk onderzoek als op integratie met bestaande klinische expertise en kennismaking met nieuwe concrete tools en (manuele) vaardigheden.

Beoordelingen

Plaats een reactie