← Vorige pagina

Kinetic Control Masterclass: Myofascial Trigger points for movement optimisation and pain

kosten: 495
Vakdomein: Algemeen, Sport
Accreditatiepunten: 12
Cursusvorm: Cursus

Deze masterclass is onderdeel van het Kinetic Control programma, maar is ook als losse masterclass te volgen.

Chronische pijn wordt hedentendage erkend als een complex multifactorieel proces. Het is je ongetwijfeld reeds bekend dat ook myofasciale triggerpoint (MTP) therapie gebruikt kan worden bij de therapeutische aanpak van perifeer neurogene pijn. In deze masterclass zal je echter eveneens ontdekken hoe MTP-therapie kan gebruikt worden om de controle over een bewegingspatroon te optimaliseren.

Tijdens deze 2-daagse masterclass zal je ontdekken hoe MTP-therapie de rekbaarheid van dysfunctionele global mobilisers kan verbeteren en/of de recruteringsdominatie van deze pluriarticulaire spieren met primair mobiliserende kenmerken kan verminderen. Eveneens zal je beseffen dat myofasciale triggerpoint therapie ook gebruikt kan worden om de recrutering van geïnhibeerde- en/of verlengde global stabilisers te optimaliseren.

De focus van deze masterclass is een practische ‘hands on’ toepassing van myofasciale triggerpoint therapie.

Inhoud

 1. Bij 80% van de populatie met chronische of recidiverende musculoskeletale pijn leveren myofasciale triggerpoints een significante bijdrage aan het pijnpatroon. Deze bijdrage is vnl. bij personen wiens pijnpatroon gekoppeld is aan statische- of aangehouden lichaamshoudingen en repetitieve bewegingen.
 2. Geprikkelde of actieve triggerpoints hebben een tweevoudig effect op chronische- en recidiverende pijn.In eerste instantie veroorzaken ze ‘direct’ locale en gerefereerde pijn, dewelke goed reageert op manuele behandeling en oefentherapie. Op de tweede plaats hebben ze ‘indirect’ een aandeel voor de gewijzigde recruteringsynergie tussen de monoarticulair stabiliserende spieren en de pluriarticulair mobiliserende spieren.  Deze gewijzigde spiersynergie levert een belangrijke bijdrage aan het recidiverende karakter van musculoskeletale pijn.
 3. Het effectief behandelen van deze myofasciale triggerpoints kan dan ook niet alleen de directe musculoskeletale pijn verlichten maar heeft ook een belangrijke bijdrage aan het normaliseren van de pijngerelateerde wijzigingen in recruteringssynergieën m.n. downregulation van de hypertone en/of dominante global mobilisers en upregulation van de inefficiënte global stabilisers tijdens oefeningen en bewegingen.
 4. Deze masterclass leert fysiotherapeuten om de myofasciale triggerpoints te identificeren die bijdragen tot het pijnpatroon en/of het gestoorde bewegingspatroon dat enige relevantie heeft met de pijnklacht.Tevens leren ze ook om deze myofasciale triggerpoints efficiënt te behandelen met manuele stimulatie.
 5. Een uniek kenmerk van deze masterclass is de subclassificatie van de myofasciale triggerpoints gebaseerd op de recruteringssynergie van de betrokken spieren.Verder ook de actieve bewegingstherapie om het behandeleffect van de myofasciale triggerpointtherapie te versterken en om de recruteringsveranderingen op basis van de pijngerelateerde neurofysiologische veranderingen te normaliseren.

Programma

 • Een functionele benadering van MTP therapie (theorie)
 • Identificeren en behandelen van MTPs (theorie)
 • Palpatoir onderzoek en behandeling van actieve Primaire MTPS in korte of overactieve globaal mobiliserende musculatuur (praktijksessie)
 • Palpatoir onderzoek en behandeling van actieve Secundiare MTPs in verlengde of geïnhibeerde stabiliserende musculatuur (praktijsessie)
 • MTP behandeling voor ‘eenvoudige’ regionale pijnpatronen (theorie en praktijksessie)
 • Gebruik van ‘traditionele’ MTP posters om actieve MTPs te identificeren die bijdragen tot regionale pijnpatronen
 • MTP behandeling voor neurogene en ‘complexe’ regionale pijnpatronen (theorie en praktijksessie

Masterclass Kenmerken

 • Fysiologie van Myofascial Trigger Point (MTP).
 • Hoe actieve en pijn provocerende MTP identificeren.
 • Hoe actieve MTPs manueel behandelen.
 • Hoe verbanden maken tussen actieve MTPs en bewegingsstoornissen.
 • Het gebruik van MTPs om overactieve pluriarticulaire mobiliserende musculatuur minder dominant en/of minder kort te maken (down-regulation).
 • Het gebruik van MTPs om geïnhibeerde en/of verlengde monoarticulaire stabiliserende musculatuur efficiënter en functioneel korter te maken.

Deze masterclass zal je helpen om:

Myofascial Trigger Point therapie te gebruiken bij de behandeling van :

 • Verstoorde bewegingscontrole (Movement control impairments)
 • Klinische interregionale pijnpatronen
 • Complexe interregionale pijnpatronen

Doelstellingen

Op het einde van deze masterclass zou de deelnemer bekwaam moeten zijn:

 • Om de hedendaagse evidentie/theorieën betreffende de fysiologie van MTPs te begrijpen
 • Om MTPs te palperen en het verschil te begrijpen tussen MTPs en andere pijnlijke punten
 • Om te begrijpen wat de rol is van een bewegingscontrolestoornis bij het ontstaan van MTPs
 • Om een complementaire klinische diagnose in termen van Myofascial Trigger Points te maken als bijdrage aan de pijnbron

De deelnemer moet in staat zijn om aan te tonen dat hij/zij de principes van onderzoek en behandeling van motor control stoornissen beheerst:

 • Door op basis van een klinische analyse van bewegingscontrole gebruik te maken van MTP release met de bedoeling om
 1. de pijnbron te behandelen,
 2. de rekbaarheid van dominante/verkorte musculatuur te verbeteren en
 3. de efficiëntie van geïnhibeerde spieren te verbeteren met een geoptimaliseerde bewegingscontrole als gevolg
 • door een klinische integratie van het klinisch onderzoek en de behandeling van MTP release, beweginsstoornissen en stabiliteitstraining

 

Beoordelingen

Plaats een reactie