← Vorige pagina

Knieklachten: a state of the art

kosten: 480
Vakdomein: Algemeen, Manueel, Sport
Accreditatiepunten: 16
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

In de eerste lijn worden veel cliënten met knieklachten gezien. Hierbij wordt door de behandelaren vaak opgemerkt dat het diagnosticeren moeilijk is, waardoor handvatten voor behandeling vaak ontbreken. De knie is in het (para)medische werkveld in toenemende mate onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Veel publicaties zijn de laatste jaren verschenen. In hoeverre de uitkomsten toepasbaar zijn voor de dagelijkse fysiotherapeutische praktijk blijft steeds de vraag.

Tijdens de cursus ‘Knieklachten: a state of the art’, wordt de benodigde voorwaardelijke kennis aangereikt om cliënten met knieklachten op adequate wijze te kunnen onderzoeken en behandelen. Hierbij worden knieklachten vanuit medisch en functioneel perspectief belicht. Achtergrondinformatie ten aanzien van diverse aandoeningen en syndromen wordt besproken waarbij de aangrijpingspunten voor de fysiotherapeut, maar ook voor de arts duidelijk uiteengezet zullen worden. Nieuwe inzichten met betrekking tot de biomechanica, kinesiologie en pathokinesiologie komen aan bod. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: ongevalsmechanismen, letsels, testen, oefentherapeutische mogelijkheden en chirurgische behandelopties.

Tijdens deze cursus zal de nadruk liggen op beredeneerd handelen. De praktische vaardigheden zullen vooral tijdens de cursus ‘Praktijk vaardigheidstraining Lage-rug / Heup / Knie’ worden getraind.

Doel

Na de cursus kent de deelnemer de voor de fysiotherapie relevante klachtenbeelden waarbij het disfunctioneren van de knie een rol speelt. Bovendien beschikt de deelnemer over kennis uit de beschrijvende en functionele anatomie, kinesiologie, pathomorfologie en pathofysiologie die voorwaardelijk is voor het fysiotherapeutisch klinisch redeneren.

Beoordelingen

Plaats een reactie