← Vorige pagina

LACCS-programma voor (para)medici en vaktherapeuten

kosten: 1150
Vakdomein: Vrijdeel
Accreditatiepunten: 34
Cursusvorm: Cursus

Een vierdaagse LACCS-basiscursus voor (para) medici en vaktherapeuten die werkzaam zijn in zorg of onderwijs voor kinderen/volwassenen met EVMB. In de cursus leer je deze specifieke doelgroep kennen en begrijpen. Je maakt kennis met het kader voor een goed leven (LACCS), waarbinnen je afwegingen kunt maken over de inzet van medische of therapeutische interventies. Dit helpt je om zinvolle en haalbare behandeldoelen op te stellen en uit te voeren.

Omschrijving

Deze opleiding richt zich op (para)medici en vaktherapeuten die werken met kinderen en volwassenen met EVMB. De geëigende medische en therapeutische interventies komen bij deze doelgroep in een ander daglicht te staan. Ten eerste door de beperkte ontwikkelingsperspectieven: kinderen en volwassenen met EVMB leren langzaam, en behandeldoelen moeten daarop worden aangepast. Daarnaast brengt het ontwikkelingsniveau van mensen met EVMB vragen met zich mee: wat begrijpt iemand wel/niet en wat zijn realistische verwachtingen? Tot slot is de therapeutische relatie met iemand met EVMB meestal niet vanzelfsprekend.

Specifiek bij deze doelgroep is dat behandelaren en therapeuten vaak langdurig betrokken zijn, soms zelfs levenslang. Veel interventies richten zich niet zo zeer op de cliënt zelf, maar op zijn ‘systeem’ (ouders en begeleiders), in de vorm van indirecte behandeling. Waar normaliter het doel van therapie vaak is om functies te herstellen of om specifieke vaardigheden te leren, bij deze doelgroep dragen interventies vooral bij aan het verkrijgen of behouden van een goede kwaliteit van bestaan. De samenwerking met andere betrokkenen is essentieel. Behandeling aan mensen met EVMB is dan ook per definitie multidisciplinair.

Doel

Het doel van de opleiding is drieledig:

  • Je leert deze specifieke doelgroep kennen en begrijpen (niveau, wijze van informatieverwerking, impact van de bijkomende problemen), met name aan de hand van de theorie van het ontwikkelingsdenken.
  • Je leert een kader hanteren voor een goed leven (LACCS), waarbinnen je afwegingen kunt maken over het inzetten van therapeutische interventies.
  • Je leert op basis van bovenstaande punten zinvolle en haalbare behandeldoelen opstellen en uitvoeren.

Inhoud opleiding  

Op de eerste cursusdag gaan we uitgebreid in op de theorie van het ontwikkelingsdenken. Dit is een praktische (maar wetenschappelijk onderbouwde) wijze om naar iemands niveau en belevingswereld te kijken. Dit is een essentieel onderdeel van deze opleiding, omdat elke arts/behandelaar voortdurend moet aansluiten bij het begripsniveau van de cliënt/leerling. Zowel in zijn interactie/communicatie/onderzoek, als in de verwachtingen die hij kan hebben van de cliënt/leerling over de betrokkenheid bij en het begrip van de behandeling. Het begripsniveau geeft daarnaast inzicht in de leerbaarheid en (sociaal) gedrag van de cliënt/leerling tijdens de behandeling. In de praktijk blijkt dat behandelaren (en andere betrokkenen) dit buitengewoon moeilijk vinden bij mensen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen. 

De tweede cursusdag gaat over de LACCS-visie. Het begrijpen en kunnen hanteren van deze visie is van groot belang voor alle betrokkenen. Mensen met EVMB zijn zo afhankelijk van anderen en hebben als gevolg daarvan levenslang veel verschillende (professionele) begeleiders, behandelaren en therapeuten om zich heen. Een overstijgende visie op het doel van de ondersteuning, behandeling en therapie is daarom essentieel. Therapeutische, medische en pedagogische interventie staat uiteraard bij geen enkele doelgroep ‘op zich zelf’, bij de EVMB-doelgroep is het multidisciplinaire aspect zelfs een zeer belangrijk kenmerk van de ondersteuning. We besteden specifiek aandacht aan het onderkennen van dilemma’s. Een interventie op het ene LACCS-gebied kan een nadelig invloed hebben op een ander LACCS-gebied. Het voortdurend (multidisciplinair) bespreekbaar maken van deze dilemma’s is belangrijk.We gebruiken hiervoor de LACCS-wip. Daarnaast vindt tijdens deze lesdag verdieping plaats over de ontwikkelingsfasen, en het afstemmen van de communicatie hierop. 

De derde cursusdag staat in het teken van het onderwerp contact. In de (therapeutische) relatie tussen behandelaar en cliënt/leerling is het contact (interactie) immers van groot belang. Door de beperkingen van mensen met EVMB verloopt het contact echter zelden vanzelfsprekend. Je leert de vijf basiscontactprincipes te herkennen en toe te passen. Deze basiscontactprincipes zijn bewezen effectief.  Daarnaast wordt tijdens deze lesdag ingegaan op het analyseren van en de mogelijke interventies bij probleemgedrag. Je leert zowel de ontwikkelingsfasen als de LACCS-gebieden hierbij expliciet te gebruiken. 

Tijdens de vierde cursusdag breng je zelf casussen in. Alle facetten van het ontwikkelingsdenken en de LACCS-visie komen zo opnieuw aan bod komen. Concrete vragen die bij de casusbehandeling besproken worden zijn:

  1. In welke ontwikkelingsfase zit de cliënt, en wat betekent dit voor de communicatie, de instructie en de verwachtingen met betrekking tot leerbaarheid en gedrag?
  2. Hoe verloopt de interactie met deze persoon, en kan de behandelaar hier nog winst in behalen?
  3. Hoe denken de verschillende betrokkenen over de kwaliteit van het leven van deze persoon? Is het goed voor elkaar op de verschillende LACCS-gebieden? Belangrijke ethische vraagstukken komen hierbij aan bod.
  4. Hoe kom je als behandelaar tot overeenstemming op welke LACCS-gebieden interventies nodig zijn? Welke (behandel)doelen stel je op en hoe bereik je deze?

Beoordelingen

Plaats een reactie