← Vorige pagina

Lage rugpijn, the Modern Neuroscience Approach

kosten: 450
Vakdomein: Algemeen, Bekken, Manueel, Psychosomatisch
Accreditatiepunten: 14
Cursusvorm: Cursus

Lage rugpijn blijft een enorm probleem in de Westerse samenleving. Het groot aantal patiënten met lage rugpijn in fysiotherapiepraktijken, samen met de te kleine effecten van conventionele fysiotherapeutische behandelmethoden, nopen de fysiotherapeut om verder te kijken. Gelukkig hebben de pijnneurowetenschappen de laatste decennia een vlucht genomen en stilaan wordt ook duidelijk hoe fysiotherapeuten daarmee hun behandeling van patiënten met lage rugpijn kunnen verbeteren.

Deze cursus richt zich op fysiotherapeuten die frequent patiënten met lage rugpijn behandelen. Ook bouwt deze cursus verder op de basiskennis over pijnneurowetenschappen zoals die intussen ‘geland’ is binnen Nederland.

Inhoud

Cursusdag 1

 • Differentiaaldiagnostiek bij patiënten met lage rugpijn i.f.v. pijntypen (theorie gevolgd
  door skills training met casuïstiek) – Jo Nijs & Sanneke Don

  • Neuropathische lage rugpijn
  • Nociceptieve lage rugpijn
  • Centrale sensitisatie lage rugpijn
  • Psychosomatische lage rugpijn
 • Pijnmodulatie voor patiënten met lage rugpijn – Lennard Voogt
  • Theorie (theorie neurofysiologie)
  • Klinische evaluatie m.i.v. pijndrempelmetingen ook als uitkomstmaat (skills training)
  • Therapiemogelijkheden om aan pijnmodulatie te doen bij lage rugpijn (theorie gevolgd door skills training d.m.v. casuïstiek)

Cursus dag 2

 • Pijneducatie, manuele therapie & hertraining van het pijngeheugen bij patiënten met
  lage rugpijn – Jo Nijs & Lennard Voogt

Theorie
Toepassingen m.b.t. oefentherapie voor lage rugpijn

 • Het virtuele lichaam en de virtuele lage rug als basis voor een nieuwe generatie
  oefentherapeutische interventies? – Sanneke Don

Theorie
Toepassingen door combinatie van behandelingen die toegespitst zijn op het virtuele lichaam incl. oefentherapie voor lage rugpijn met gebruik van visuele feedback

Doelstellingen

 • De deelnemer kan (oefen)therapie toepassen bij patiënten met lage rugpijn die een verstoord ‘body schema’ hebben.
 • De deelnemer kan pijneducatie specifiek toepassen bij patiënten met lage rugpijn en kan tijdens vervolgsessies motiverende gespreksvoering als communicatietechniek inzetten om gedragsverandering te bewerkstelligen.

Beoordelingen

Plaats een reactie