← Vorige pagina

Gecombineerde leefstijlinterventies bij kinderen met overgewicht

kosten: 480
Vakdomein: Algemeen, Kinder, Sport
Accreditatiepunten: 12
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Veel mensen in Nederland hebben een ongezonde leefstijl; ze bewegen te weinig, vertonen teveel sedentair gedrag en zij hebben vaak ongezonde voedingsgewoonten. Deze ongezonde leefstijl kan leiden tot onder meer overgewicht en obesitas. Op de lange termijn is er dan sprake van een verhoogd risico op chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus, coronaire hartaandoeningen en sommige vormen van kanker. Dit geldt voor volwassenen, maar ook voor kinderen. In grote steden, achterstandswijken en met name onder mensen met een lage Sociaal Economische Status (lage SES-groepen) komen een ongezonde leefstijl en overgewicht/obesitas relatief vaak voor. Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij deze risicogroepen is dus van groot belang.

De fysio- en oefentherapeut kan een belangrijke rol spelen in de multidisciplinaire behandeling van kinderen met overgewicht. In de nieuwe gezondheidsdefinitie van Huber en in het nieuwe fysiotherapeutische beroepsprofiel (BCP) wordt deze nieuwe rol bij preventieve maatregelen en het aanleren van zelfmanagement heel duidelijk beschreven. Hierbij richt de fysiotherapeut zich met name op geïndiceerde- en zorggerelateerde preventie. Het NPi heeft een tweedaagse cursus ontwikkeld die specifiek aandacht besteed aan leefstijlinterventies voor kinderen (en hun ouders) met overgewicht/obesitas, met name in de achterstandswijken, voor lage SES-groepen. In de cursus staat een interventie centraal die de BMI verlaagt en een actieve leefstijl stimuleert. Deze interventie is ontwikkeld en onderzocht in de Schilderswijk in Den Haag, in samenwerking met het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving van De Haagse Hogeschool en met het WoW-Leefstijlcentrum. Deze studie werd uitgevoerd bij een groep kinderen van 8 tot 12 jaar, met overgewicht/obesitas en van allochtone afkomst. De interventie is opgenomen in de database van het Centrum Gezond Leven.

Indien u als therapeut meer inzicht wilt krijgen in het opzetten van preventieve leefstijlinterventies met een grote maatschappelijke relevantie, het opzetten van netwerksamenwerkingen binnen uw gemeente en het nadenken over nieuwe businessmodellen, dan biedt deze nieuwe cursus u veel mogelijkheden. Hierbij kunt u lering trekken uit de jarenlange ervaringen die in het WoW-Leefstijlcentrum in Den Haag zijn opgedaan. In deze cursus komen recente inzichten aan bod over de behandeling van kinderen met overgewicht en de cursisten zetten een eerste stap in het zelfstandig opzetten van een leefstijlinterventie voor deze kinderen. In groepsverband en aan de hand van het businessmodel Canvas werken de cursisten toe naar een portfolio; zo integreren zij de kennis in een model en dat bevordert de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk.

Doel

Na deze cursus kan de cursist een interventie verzorgen voor kinderen met overgewicht/obesitas als onderdeel van (multidisciplinaire) leefstijlinterventies. Tevens beschikt de cursist over vaardigheden om strategie- en businessmodellen vorm te geven en om te werken aan het werven van financiële middelen voor deze (multidisciplinaire) leefstijlinterventies.

Beoordelingen

Plaats een reactie