← Vorige pagina

Lymfe-casuïstiek

(beoordeel deze cursus)

Beschrijving

Na het volgen van de Basiscursus ‘Oedeemtherapie’ starten veel oedeemfysiotherapeuten met het behandelen van patiënten met klachten die gerelateerd zijn aan lymfoedeem. Als oedeemfysiotherapeut beschik je over een scala aan methoden en technieken die je in kunt zetten. Manuele lymfedrainage, compressietherapie met zwachtels, kousen of klittenbandsystemen, oefeninstructies, informatie en advies, etc. Maar wat zou de beste keuze zijn voor de individuele patiënt? De behandeltijd is te kort om alles in te zetten wat je als therapeut in huis hebt. Bovendien is het maar de vraag of dat doelmatig en doeltreffend is. Deze nascholingsdag beoogt bij te dragen aan verbetering van het klinisch redeneren en het beredeneerd methodisch handelen door oedeemfysiotherapeuten bij deze patiëntengroep.

In het fysiotherapeutisch handelen is het gezondheidsprobleem van de patiënt uitgangspunt voor elk behandelplan. In deze cursus doorlopen we het klinisch redeneerproces vanaf het verhaal van de patiënt tot en met het behandelplan. Dit gebeurt aan de hand van een centrale (video)casus en middels de bespreking van door de deelnemers zelf ingebrachte casuïstiek.

Doel

Na deze cursusdag is de deelnemer in staat zijn/haar proces van klinisch redeneren bij patiënten met oedeemgerelateerde aandoeningen te expliciteren. Tevens kent de deelnemer meetinstrumenten waarmee hij, samen met de patiënt, het therapeutisch proces methodisch kan coördineren en evalueren.

Beoordelingen

Plaats een reactie