← Vorige pagina

Masterclass ‘Ademspiertraining’

kosten: 275
Vakdomein: Algemeen
Accreditatiepunten: 6
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Het NPi organiseert geregeld zgn. ‘masterclasses’. Onder een masterclass verstaan we: een scholingsactiviteit, gegeven door een (inter-)nationaal gerenommeerde persoon, die qua inhoud vernieuwend is voor paramedici die zich in een bepaalde richting hebben gespecialiseerd, en waarvoor een duidelijk omschreven ingangsniveau geldt.

De klinische betekenis van ademspierdisfunctie wordt de laatste jaren steeds meer onderkend. Niet alleen bij patiënten met respiratoire aandoeningen, zoals COPD en cystic fibrosis, maar ook bij patiënten met hartfalen, neuromusculaire aandoeningen, chirurgische patiënten en mogelijk ook bij gezonden (atleten) heeft respiratoire spierzwakte klinische consequenties zoals, kortademigheid, verminderd inspanningsvermogen, ineffectieve hoest, postoperatieve pulmonale complicaties en bemoeilijkte ontwenning van beademde patiënten. In deze masterclass zal worden ingegaan op het klinische beeld van ademspierdisfunctie bij verschillende patiëntpopulaties, het specifieke onderzoek van de inspiratoire en expiratoire spierkracht, en de verschillende modaliteiten van ademspiertraning en de wetenschappelijk aangetoonde effectiviteit hiervan. Er zullen praktische demonstraties en patiëntcasuïstiek worden gehanteerd als werkvormen naast plenaire voordrachten.

Doel

aat het specifieke onderzoek van de inspiratoire en expiratoire spierkracht en de verschillende modaliteiten van ademspiertraining toe te passen bij patiënten met respiratoire aandoeningen.

Beoordelingen

Plaats een reactie