← Vorige pagina

Masterclass ‘Cardiale anatomie’

kosten: 275
Vakdomein: Algemeen
Accreditatiepunten: 6
Cursusvorm: Cursus

Beschrijving

Het NPi organiseert geregeld zgn. ‘masterclasses’. Onder een masterclass verstaan we: een scholingsactiviteit, gegeven door een (inter-)nationaal gerenommeerde persoon, die qua inhoud vernieuwend is voor paramedici die zich in een bepaalde richting hebben gespecialiseerd, en waarvoor een duidelijk omschreven ingangsniveau geldt.

Deze masterclass, specifiek bedoeld voor de ervaren fysiotherapeut die werkzaam is in de (poli)klinische hartrevalidatie, betreft een dag in de snijzaal van het Erasmus MC in Rotterdam, waar uitgebreid wordt stilgestaan bij de bouw en de functie van het hart.

Tijdens deze masterclass zullen theoretische inleidingen worden gevolgd door demonstraties en snijzaalpractica.
Er zal worden ingegaan op de samenhang tussen structuur en functie van het hart en de verschillende adaptaties van het hart die plaatsvinden na bijv. een myocardinfarct of bij hartfalen.
De praktijk zal bestaan uit begeleidde dissectie van schapenharten en het bestuderen van pathologische hartpreparaten. Er wordt een vertaalslag gemaakt van kennis over de anatomie, pathologie en morfologie van het hart naar het praktisch handelen van de hartrevalidatie-fysiotherapeut, bij het trainen en inspannen van hartpatiënten tijdens revalidatie.
Een interessante dag waarbij het hart eens letterlijk onder handen wordt genomen.

Bij het theorieblok ligt de nadruk op (het herhalen van) de anatomisch/fysiologische kennis van het hart en op het kunnen implementeren van de kennis in de pathofysiologie. Centraal staan de relatie tussen morfologische adaptaties, de fysiologie en het klinisch beeld.
De praktijkonderdelen zullen bestaan uit begeleidde dissectie van schapenharten, waar alle besproken structuren (die macroscopisch zichtbaar zijn) zelf gedisseceerd zullen worden, zodat de deelnemer zodoende een driedimensionaal beeld krijgt. Tevens zullen er preparaatstudies plaatsvinden, waarbij de deelnemers de kans krijgen om alle structuren in situ te bestuderen. Daarnaast zullen er pathologische hartpreparaten bestudeerd worden waarbij men een duidelijk beeld krijgt welke proporties hartschade en hartfalen kunnen aannemen.
Specifiek komen aan de orde:

 • de anatomische bouw van het hart (normaal en pathologie)
 • het prikkelgeleidingssysteem en de relatie met ECG, hartritmestoornissen en pacemakers
 • het pathologische hart, zoals:
  • tekenen/gevolgen van atherosclerose
  • voorbeelden van collateraalvorming in het myocard
  • gevolgen van mycoardinfarcten
  • adaptaties bij verschillende vormen van hartfalen, gedilateerd hart, cardiomyopathie
  • extreme voorbeelden, bijv. septum-/wandrupturen, pericarditis.

Doel

Na deze masterclass heeft de deelnemer inzicht verkregen in de relatie tussen fysiologische veranderingen en morfologische adaptaties van het hart en heeft een duidelijker driedimensionaal beeld gekregen van het hart. Hij kan de verkregen inzichten toepassen bij het opstellen van het behandelplan in het kader van de hartrevalidatie.

Beoordelingen

Plaats een reactie